Opiskelustipendin haku on alkanut


Opiskelijastipendin avulla opiskelijan taskun pohjalle saattaa jäädä vähän rahaa.

Äänekosken kaupunki on ryhtynyt jakamaan vuosittain opiskelustipendejä tutkintotavoitteisesti ja päätoimisesti muualla kuin Äänekoskella opiskeleville 18-29-vuotiaille nuorille.

 

 

Stipendin suuruus on 350 euroa vuodessa ja se on tarkoitettu opintoihin. Stipendin haku vuodelle 2018 on alkanut.

Stipendin saamisen ehtona on, että hakijan virallinen kotikunta on Äänekoski. Stipendin voi siis saada, vaikka käytännössä asuisi opiskelupaikkakunnalla, kunhan väestötietojärjestelmään merkitty kotikunta on Äänekoski. Väestötietoihin vuoden 2018 kotikunta määrittyy vuoden 2017 viimeisen päivän tietojen mukaan.

Stipendiä tulee hakea 28.2.2018 mennessä. Stipendejä myönnetään ja maksetaan huhti-toukokuussa 2018 hakemusten perusteella. Hakuohjeet ja hakulomake löytyvät Äänekosken nettisivuilta.

Opiskelustipendillä pyritään kannustamaan Äänekosken nuoria hankkimaan koulutusta ja ammatin. Samalla stipendi voi auttaa ylläpitämään elävää suhdetta kotikuntaan, kun esimerkiksi opiskelupaikkakunnan ja kotikunnan väliseen matkaamiseen jää enemmän rahaa.

Opiskelustipendin käyttöönotosta päätti Äänekosken kaupunginhallitus kokouksessaan 4.9.2017.

Vastaa