Osuustoimintatutkimus: Jäsenet entistä tyytyväisempiä Metsäliitto Osuuskuntaan


Metsäliitto Osuuskunnan jäsenten tyytyväisyys osuuskuntansa toimintaan on kasvanut kymmenessä vuodessa merkittävästi, kertoo Osuustoimintakeskus Pellervon viime vuonna teettämä osuustoimintatutkimus. Erityisen tyytyväisiä jäsenet ovat osuuskunnan maksamiin bonuksiin ja osuuspääoman korkoon sekä puukaupan hinnantarkistuksiin.

 

Yli puolet suomalaisista viljelijöistä ja kolmannes metsänomistajista on Metsäliitto Osuuskunnan jäseniä, selviää Osuustoimintakeskus Pellervon teettämästä osuustoimintatutkimuksesta. Metsäliitto Osuuskunnan jäsenet omistavat puolet Suomen yksityisistä metsistä. Metsäliitto Osuuskunta on Metsä Groupin emoyritys.

Tutkimuksen mukaan yli puolet metsänomistajista kokee, että he saavat Metsäliitto Osuuskunnan jäsenyydestä etuja, joita he eivät saa mistään muualta. Kymmenen vuotta sitten näin ajatteli 40 prosenttia. 75 prosenttia asiakkaista on joko erittäin tai melko tyytyväinen Metsä Groupin toimintaan.

Suomalaisten mielipiteitä osuuskunnista selvitettiin edellisen kerran vuonna 2007. Metsäliitto Osuuskunnan jäsenten tyytyväisyys osuuskunnan toimintaan on kymmenessä vuodessa kasvanut enemmän kuin osuuskunnilla keskimäärin.

Tärkeimpinä osuuskunnan jäsenetuina jäsenet pitävät osuuskunnan maksamia bonuksia, osuuspääoman korkoa sekä puukaupan hinnantarkistuksia. Seuraavaksi tärkeimpänä pidetään osuuskuntaa puun markkinointikanavana.

– Arvostamme tällaista palautetta jäseniltä ja muilta metsänomistajilta todella paljon. Olemme kehittäneet toimintaamme ja jäsenpalveluitamme voimakkaasti, ja on ilo kuulla, että olemme tehneet oikeita asioita. Pidämme jatkossakin jäsenet aktiivisesti kehitystyössä mukana, sanoo Metsä Groupin jäsenpalvelujohtaja Juha Jumppanen.

Metsäliitto Osuuskunta maksoi viime vuonna jäsenetuja yhteensä 65 miljoonaa euroa eli viisi euroa jokaista jäseniltä vastaanotettua puukuutiometriä kohti. Perusosuuksille maksettiin kuuden prosentin korko vuodelta 2016. Metsä Groupin investoinnit vuosina 2015–2017 olivat yhteensä noin kaksi miljardia euroa, josta noin 80 prosenttia kohdistui Suomeen. Nämä investoinnit lisäävät suomalaisen puun kysyntää reilulla kuudella miljoonalla kuutiolla vuodessa.

– Metsänomistajilta jatkuvasti keräämämme palaute ohjaa kehitystyötämme. Kehitettävää löytyy edelleen – tämä tutkimus osoittaa, että meidän pitää kertoa vielä selkeämmin Metsä Groupin osuuskuntataustasta ja sen suomalaisesta omistuksesta, Jumppanen sanoo.

Vastaa