Perussuomalaisten julkilausuma: Taitettu indeksi korjattava viipymättä


 

 

Perussuomalaisten Keski-Suomen piirikokous toteaa, että talouskasvun, työmarkkinasopimusten ja liukumien ansiosta palkansaajien tulot kasvavat lähivuosina tuntuvasti. Kun työeläkkeet on sidottu ns. taitettuun indeksiin, jossa palkkakehityksen osuus on vain 20%, eläkeläiset jäävät tulokehityksessä jälkeen entistäkin enemmän.

Piirikokous vaatii, että eduskunta palauttaa viipymättä työeläkeläisiä loukkaavan taitetun indeksin ns. puoliväli-indeksiksi. Tällöin eläkkeet seuraisivat nykyistä paremmin palkkakehitystä. Piirikokous ei pidä oikeudenmukaisena sitä, että palkansaajien ja eläkeläisten välinen tuloero kasvaa. Myös eläkeläisten verotus on säädettävä samansuuruiseksi samaa tulotasoa olevien palkansaajien kanssa.

Piirikokous toteaa, että eläkerahastoissa on varoja noin 200 miljardia euroa. Kasvu on noin 5% vuodessa. Varat riittävät yli miljoonan eläkkeensaajan oikeudenmukaisen kohtelun palauttamiseen.

Tiestön kunnossapitoon pikaisesti lisärahaa

Perussuomalaisten Keski-Suomen piirikokous on huolissaan maakunnan tiestön heikosta kunnosta. Päällystevauriot aiheuttavat vakavia vahinkoja ajoneuvoille sekä liikenne- ja muulle turvallisuudelle. Teollisuuden ja maatalouden kuljetukset ovat vaikeuksissa. Huoltovarmuuskin vaarantuu. Lisäksi monet päällystämättömät soratiet ovat Keski-Suomen maakunnan alueella lähes ajokelvottomassa kunnossa kelirikon, teiden heikon peruskunnon ja riittämättömän kunnossapidon takia.

Vastaa