Perusturvalautakunta lisäsi käsipareja kotipalveluun ja omaishoidon lomitukseen


Kaupunki on pyytänyt eri toimialoilta on talousarvion laatimisen yhteydessä esitykset virkojen ja toimien perustamisesta, lakkauttamisesta ja nimikemuutoksista. Perusturvan vastuualueiden esitykset henkilöstömuutoksista vuodelle 2018 menivät lautakunnassa läpi paria poikkeusta lukuunottamatta.

Pohjaesitykseen haluttiin muutos, joten Pentti Salmisen (sd) ehdotuksesta Eero Hakosen  (sd) kannattamana lautakunta päätti yksimielisesti äänestyksen jälkeen (9-0) esittää kotipalveluihin kaksi hoitajan vakanssia lisää. Myös omaishoidon lomituksen puolipäiväinen vakanssi päätettiin muuttaa kokopäiväiseksi.

– Koska suuntaus on kotiin vietävillä palveluilla meidän pitää vahvistaa kotipalvelun resursseja käsipareja lisäämällä, perusturvalautakunnan puheenjohtaja Simo Holopainen (vas) sanoo.

Esityslistan pykälä tässä

Vastaa