Petri Honkonen Poken kevätjuhlassa: Onnea kaikille valmistuneille ja elämäniloa, viisautta ja rohkeutta tulevaisuudellenne


Äänekoskella vietettiin historiallista juhlaa.

Kansanedustaja Petri Honkonen onnitteli Pokella pitämässään juhlapuheessaan uuden ammatin saaneita nuoria. Hän muistutti, että pitkä opiskelurupeama on nyt takana ja monien vuosien sinnikkyys ja ahkeruus palkitaan tänään valmistujaispäivänä.

– Nyt on juhlan aika!

Honkonen muistutti, että nyt päättyy yksi elämänvaihe ja otetaan askel kohti uutta. Oppiminen ei lopu, vaikka opiskelu loppuu.

– Opiskelijaelämä jää taakse ja siirrytte työelämään ja osa teistä ehkä myös jatko-opintoihin. Olette nyt nuoria ammattilaisia, oman alanne parhaita tekijöitä. Vaikka nyt jätättekin opinahjon, tulette huomaamaan, että oppiminen ei pysähdy tai lopu tähän. Jokaisella teistä on upeita kykyjä ja osaamista, jota pääsette työelämässä ja muilla elämän osa-alueilla kehittämään, laajentamaan ja syventämään. Elinikäinen oppiminen on nykyään oleellinen osa tieto- ja digi-yhteiskuntaamme, joka on jatkuvassa muutoksessa. Sekä henkilökohtainen kehittyminen yksilönä osana yhteiskuntaa että menestyminen työelämässä vaatii nykyään jatkuvaa omien tietotaidon, kykyjen ja kokemusten kartuttamista ja laajentamista. Tässä me nuoret olemme hyvin erilaisessa asemassa, kuin aiemmat sukupolvet, Honkonen sanoi.

Euroopan unionin listaamat lifelong learning eli elinikäisen oppimisen avaintaidot ovat seuraavat; viestintä äidinkielellä, viestintä vierailla kielillä, matemaattinen osaaminen ja perusosaaminen luonnontieteiden ja tekniikan aloilla, digitaaliset taidot, oppimistaidot, sosiaaliset ja kansalaistaidot, aloitekyky ja yrittäjyys sekä tietoisuus kulttuurista ja kulttuurin ilmaisumuodot.

– Kaikissa näissä kahdeksassa elinikäisen oppimisen taidoissa korostuu kriittinen ajattelu, luovuus, aloitteellisuus, ongelmanratkaisu, riskinarviointi, päätöksenteko ja tunteiden rakentava hallinta. Työelämä ja maailma muuttuvat jatkuvasti nopeatahtisemmaksi, kansainvälisemmäksi ja verkottuneemmaksi. Viestinnällä ja kielitaidolla on suuri merkitys. Myös suomalaiset yritykset kansainvälistyvät ja viennillä on yhä suurempi merkitys myös meillä Keski-Suomessa, Honkonen laski.

Työn muutos ja murros puhuttavat paljon. Robotisaatio ja automatisaatio herättävät pelkoa työpaikkojen häviämisestä.

– On totta, että muutoksiin liittyy aina haasteita. Silti itse näen, että teknologisesta kehityksestä seuraava tuottavuuden kasvu ei merkitse työn loppumista. Tuottavuuden kasvu johtaa sen sijaan tuotantokustannusten alenemiseen, mikä puolestaan laskee hintoja ja parantaa kaikkien ihmisten elintasoa. Työ muuttuu, mutta osaavalle työvoimalle tulee myös tulevaisuudessa olemaan paljon kysyntää. Tälläkin hetkellä moni keskisuomalainen yritys kärsii osaavan työvoiman pulasta.

Väestön ikääntyessä tarve hoivapalveluille ja terveyspalveluille tule kasvamaan entisestään. Työvoimaa eläköityy alueellamme nopeasti ja teollisuutemme tarvitsee uusia osaajia työhön täällä kotiseudullamme. Elintason ja hyvinvoinnin noustessa myös matkailuun, asumiseen, henkilökohtaiseen hyvinvointiin, ravintoloihin ym. panostetaan enemmän.

– Myös rakennus-, logistiikka- ja ympäristö- ja metsäala tulee säilymään Suomessa vahvana. Työn muutos tarkoittaa, että luultavasti kukaan teistä tänään valmistuneesta ei tulee enää työskentelemään samassa työpaikassa samanlaisissa tehtävissä koko uraansa. Sen sijaan työnne säilyy, mutta työtavat ja työvälineet muuttuvat teknologian kehittyessä uranne aikana luultavasti monia kertoja. Tämä edellyttää sekä työntekijöiltä, yritykseltä että koulutusjärjestelmältä kykyä ja valmiutta muutokseen. Palaatte tavalla tai toisella opintojen pariin vielä monta kertaa.

Honkonen kehotti nuorten olemaan valppaita, uteliaita, innostuneita ja kiinnostuneita. Eikä uskoa itseensä pidä unohtaa.

– Kokeilkaa uutta, menkää rohkeasti eteenpäin. Kohdatkaa haasteita, älkää menkö aidan matalammasta kohdasta vaan etsikää se korkea kohta ja ponnistakaa yli. Siitä itsensä ylittämisestä tulee mahtava fiilis. Uskokaa itseenne, omiin kykyihinne ja osaamiseenne. Tekevälle sattuu. Törmäyksiä ja umpikujia sattuu matkan varrelle aivan kaikille, mutta niistä selvittyänne olette entistä vahvempia. Ennen kaikkea haluan korostaa teille, että myös täällä omalla seutukunnallamme on mahdollista rakentaa työura ja asettua rakentamaan elämää. Tarvitsemme täällä teitä nuoria, jotta yrityksemme ja elinkeinoelämämme voivat kasvaa ja menestyä, yhtä matkaa teidän kanssanne ja teidän ansiostanne, Honkonen huomioi.

Piilolan päiväkodin lapset ihastuttivat juhlassa laulullaan.

Kansanedustaja Petri Honkonen korosti puheessaan elinikäistä oppimista.

Vastaa