Plänet B kiinnostaa suomalaisia ja eurooppalaisia yrityksiä


Äänekoskelle rakentuva, maailman johtava biotalouskeskittymä Plänet B kiinnostaa suurilukuista yritysjoukkoa.

 

Ministeriöiden, Äänekosken kaupungin, elinkeinoelämän sekä teollisuuden toimijoiden yhteinen Plänet B -hanke käynnistettiin tämän vuoden helmikuussa. Hankkeen tavoitteena on luoda uusia bio- ja kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksia vastaten samalla konkreettisesti hallituksen biotalousstrategiaan.

Kesäkuussa päättyneen Plänet B -hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana on systemaattisesti kartoitettu bio- ja kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksia, jotka pohjautuvat puuraaka-aineen hyödyntämiseen sekä tuotannon sivuvirtojen, erilaisten väli- ja jatkojalostustuotteiden ja palveluiden tuottamiseen. Hankkeen aikana on luotu yhteyksiä lukuisiin yrityksiin Suomessa ja Euroopassa.

Työ- ja elinkeinoministeriön, Maa- ja metsätalousministeriön, Ääneseudun Kehityksen, Keski-Suomen liiton, Varman ja Metsä Groupin käynnistämällä Plänet B -hankkeella on haettu yhteistyömalleja, jossa eri toimialojen ja eri kehitysvaiheiden yritykset hyödyntävät yhdessä alueen infrastruktuuria ja raaka-ainepohjaa. Hankkeen ensimmäistä vaihetta on koordinoinut konsulttiyhtiö Vision Hunters.

– Mielenkiinto Äänekoskella jo olemassa olevaa ja edelleen kehittyvää maailmanluokan biotalouskeskittymää kohtaan on ollut todella suurta. Jatkamme kesän ja alkusyksyn aikana yli 80 yrityksen kanssa keskusteluja, joissa selvitämme yhteistyömahdollisuuksia alueen yritysten kesken sekä kehitämme Plänet B:n toimintamallia tänne sijoittuvien yritysten tarpeiden mukaisesti, toteaa Ääneseudun Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Sari Åkerlund.

Plänet B rakentuu kiinteästi nykyisen teollisen ekosysteemin sekä sen keskiössä olevien noin tusinan yrityksen ja Metsä Groupin biotuotetehtaan ympärille. Plänet B:n toiminta-ajatus perustuukin vahvasti alueen olemassa olevien ja tulevien uusien yritysten keskinäisten synergioiden luomiin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Plänet B -hanke etenee tästä eteenpäin Ääneseudun Kehitys Oy:n ja Äänekosken kaupungin Elinvoimayksikön johdolla.

 

“Biotalous ja puhtaat ratkaisut” on yksi pääministeri Juha Sipilän hallituksen asettamasta viidestä painopistealueesta. Suomen biotalousstrategian tavoitteena on nostaa biotalouden tuotos 64 miljardin euron lähtötasosta (2014) 100 miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä ja synnyttää 100 000 uutta työpaikkaa valtakunnallisesti. Jotta biotalousstrategian tavoitteisiin päästään tavoiteajassa, tulee kärkihankkeiden konkretisoitua nopeasti oikeisiin investointeihin ja teolliseen tuotantoon.

Vastaa