Poimi marjoja, mutta älä tunge toisten pihamaalle!


Punaviinimarjat ovat vielä raakileita.

Monilla on nyt kesäloma alkanut ja Äänekosken luonnossa seikkailu voi olla hauskaa puuhaa. Täytyy kuitenkin muistaa jokamiehenoikeudet. On hyvä tietää mitä saa ja mitä ei saa tehdä.

Saat poimia marjoja ja sieniä muiden metsistä, mutta et häiritä kotirauhaa tai vahingoittaa luontoa. Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan Suomen luonnossa liikkuvien oikeuksia hyödyntää luonnon antimia siitä riippumatta, kenen metsissä liikutaan.

Jokamiehenoikeudet ovat merkittäviä muun muassa ihmisen liikkumisen, luontoretkeilyn ja luonnontuotteiden keruun kannalta, mutta ne eivät koske piha-alueita, viljelyksiä ja muita erityiseen käyttöön tarkoitettuja alueita.

Saat liikkua jalan, pyöräillen, hiihtäen tai ratsain luonnossa. Liikkumisesta ei kuitenkaan saa aiheutua vahinkoa alueelle. Moottoriajoneuvoa ei saa ajaa tien ulkopuolella ilman maanomistajan lupaa.

Jokamiehenoikeuksiin kuuluu myös lupa yöpyä tilapäisesti alueilla, joilla liikkuminen on sallittua. Liian pitkäksi aikaa majoittautuminen voi kuitenkin haitata luontoa. Avotulta ei saa sytyttää ilman lupaa.

Koiraa ulkoiluttaessa sen pitää olla kytkettynä tai välittömästi kytkettävissä maaliskuun 1. päivästä elokuun 19. päivään saakka. Tällöin riistaeläimillä on poikasia.

Kalastus on sallittua tietyin rajoittein. Saat onkia mato-ongella, mutta viehekalastukseen useammalla vavalla täytyy sinun maksaa kalastonhoitomaksu. Metsästykseen tarvitset myös maanomistajan luvan ja metsästyskortin.

Testaa millainen jokamies olet!

Lähteet ja lisätietoa:
Ympäristöministeriö
Luontoon.fi
Ymparisto.fi

Vastaa