POKE ja Osuuskauppa Keskimaa aloittavat kokkeja kouluttavan ABC-polun


Keskimaalla on jatkuva tarve ravintola-alan ammattilaisista, ja Poken opiskelijat tarvitsevat työssäoppimispaikkoja

 

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Poke ja Keskimaa aloittavat syksyllä yhteisen ABC-polun, jonka tarkoitus on yhdessä kouluttaa kokkeja Keskimaan ABC-liikennemyymälöihin. Idea tuli Keskimaalta, jolla on jatkuvasti tarvetta ABC-ammattilaisille. Yhteistyö aloitetaan Hirvaskankaan ja Viitasaaren ABC-asemilla.

Mukaan voivat hakea kaikki Poken ravintola- ja cateringalan perustutkinnon opiskelijat, nuoret ja aikuiset. Poke ja Keskimaa tekevät valinnat yhdessä. Opiskelija voi tehdä koko tutkinnon tai suorittaa esimerkiksi työvoimakoulutuksena tutkinnon osia. Koulutukseen voi hakeutua Poken jatkuvan haun kautta tai TE-palveluiden kautta työvoimakoulutuksena, jonka jälkeen tehdään siis erillinen haku ABC-polkuun.

– Tämä on oppilaitokselle reformin mukaista yrityskumppanuustoimintaa. Reformin yksi tavoite on lisätä työpaikalla tapahtuvaa koulutusta. Polkuajattelu hyödyttää kaikkia osapuolia. Se selkeyttää opiskelijan tavoitteita, kun etenemistavat ovat etukäteen tiedossa. Samalla prosessi keventää opettajan ja työpaikkaohjaajan työtä. Ja työnantaja tutustuu mahdollisiin tuleviin työntekijöihin jo opiskeluaikana, sanoo tutkintovastaava Niina Piesala Pokelta.

Tavoitteena on, että valitut opiskelijat tekevät työssäoppimisjaksot ja näytöt ABC-asemilla. Kaikille, jotka suoriutuvat opinnoistaan tavoitteiden mukaisesti, lupaa Keskimaa kesätyön ABC-asemilla. Opiskelijoiden on myös mahdollista työllistyä pysyvämmin Keskimaalle valmistuttuaan.

ABC-ravintoloissa kokin työnkuvaan kuuluvat lounas- ja a la carte-kokin työt sekä kahvilatuotteiden ja pikaruuan valmistaminen.

– Meillä idea oppilaitosyhteistyöstä lähti työvoiman saatavuuteen liittyvistä haasteista. Polkuajattelussa opiskelija perehtyy eri toimintoihimme opiskelun aikana ja näin kaikki työt tulevat tutuiksi, sanoo rekrytointiasiantuntija Nina Laurila Keskimaalta

– Olemme sen kokoinen talo, että täällä on hyvä kasvaa, lisää Osuuskauppa Keskimaan ABC-kehityspäällikkö Risto Hänninen.

Vastaa