Poliisi: Kuitti ei ole tae maksusta


Kuitteja tehtaillaan, ja silloin ei raha vaihda omistajaa.

Käytetyn tavaran kauppa yksityisten henkilöiden keskuudessa on nykyisin hyvin vilkasta ja kauppaa käydään monilla eri internetin ja sosiaalisen median kauppa-alustoilla. Kaupanteossa on syytä olla tarkkana. 

 

Kaupankäynnin helppous on kasvattanut sen määrää merkittävästi. Useimmiten kaupat sovitaan kahden yksityishenkilön välillä ja joissain tapauksissa myös yritykset markkinoivat tuotteitaan samoja kanavia käyttäen. Samaan aikaan kun kauppojen määrä kasvaa, törmää poliisi valitettavan usein rikosilmoitusten muodossa kauppoihin liittyviin ongelmiin. Käytännössä tällaisiin tapauksiin liittyviä ilmoituksia tulee poliisille lähes päivittäin. Aiemmin yleisimpänä syynä poliisille tehtävissä rikosilmoituksissa on se, ettei ostaja ei ole maksun suoritettuaan saanut sovittua kaupan kohteena ollutta tuotetta tai, että tuotteen myyjä ei ole saanut sovittua kauppasummaa luovutettuaan kaupankohteen ostajalle. Hyvin usein samoihin kauppoihin liittyy myös vääristeltyjä henkilö- ja yhteystietoja, jotka osaltaan hankaloittavat asioiden selvittämistä.

Ilmiönä tällaiset, yleensä petosrikokset, eivät ole poliisille uusia. Viimeaikoina on ilmennyt kuitenkin tavallista runsaammin tapauksia, joissa on suunnitelmallisesti ja ammattimaisesti käytetty hyväksi väärennettyjä maksutositteita ja saatu näin ollen myyjä erehtymään luulemaan maksun tapahtuneen. Väärennettyjä maksutositteita on esitetty sekä kaupantekohetkellä kasvotusten asioidessa, että lähetetty sähköisessä muodossa myyjälle todisteeksi suoritetusta maksusta. Sisä-Suomen poliisilaitoksella tällaisia tapauksia on ollut kesän aikaan säännöllisesti ja rikoksella haltuun saadun omaisuuden arvot ovat olleet sadoista aina useisiin tuhansiin euroihin saakka.

Poliisi pyytää kansalaisia olemaan erityisen huolellisia tehdessään kauppaa erilaisissa kauppapaikoissa ja huolehtimaan siitä, että myyntituote ja rahat varmuudella vaihtavat omistajaa. Kaupantekohetkellä esitetty kuitti ei ole tae maksun suorittamisesta, vaan aina tulisi varmistua rahojen saapumisesta myyjän pankkitilille.

Vastaa