Pop up-nuokkarilla selvitettiin nuorison tilaa ja tarpeita – ja tilatarpeita


POKEn opiskelijat ohjaajineen luotsasivat nelipäiväistä Pop-up nuokkaria.

Helmikuussa järjestetystä Pop up-nuokkarista saatu palaute ja paikalla tehdyt huomiot vedettiin yhteen. Nuorisokyselyn tulos kertoo, että Spotin aukioloaikoihin toivottiin lisäystä, sinne uusia välineitä ja panostusta. Spotin rinnalle toivotaan paikkaa, johon vanhemmat nuoret voisivat kokoontua.

 

Pop up-nuokkari oli Poken Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja opiskelijoiden toteuttama projekti jossa kokeiltiin neljän päivän ajan pop up-mallin nuorisotilaa K-Citymarket Äänekosken tiloissa. Nuorisokyselyyn vastauksia saatiin yhteensä 112. Vastauksia saatiin monipuolisesti mutta niistä nousivat erityisesti toiveet uusista tiloista lähempänä keskustaa, harrastus-, ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet kuten mopoilun ja skeittausharrastusten parempi huomioiminen sekä enemmän tapahtumia joihin kaiken ikäisillä nuorilla olisi pääsy.

– Nuorisokeskus Spotin rinnalle toivottiin tiloja joihin myös vanhemmilla nuorilla olisi pääsy, mutta myös alaikäisille järjestettävien musiikki- yms. tapahtumien vähyys tai puute nousi vastauksissa useasti esille. Spotin toimintaa pidettiin vastauksien perusteella erittäin tärkeänä, ja sille toivottiin paitsi jatkuvuutta, myös aukiolo- aikojen lisäystä, uutta välineistöä ja muita panostuksia. Äänekosken liikunta,- ja urheilumahdollisuudet haluttiin pitää ennallaan tai monipuolistaa niitä. Pop up-nuokkarilla käytyjen keskusteluiden perusteella liikuntamahdollisuuksiin oltiin melko tyytyväisiä, mutta niiden rinnalle toivottiin usein myös monipuolisempia harrastusmahdollisuuksia kuten taidetta, musiikkia ja tapahtumia, yhteenvedossa listattiin.

Vapaa-ajan viettäminen ostoskeskuksissa herätti enimmäkseen negatiivisia ajatuksia, ja sen kuvattiin johtuvan siitä, ettei nuorille ole tarpeeksi tiloja ja mahdollisuuksia vapaa-ajanviettoon.

– Kyselyn vastauksien ja käytyjen keskustelujen perusteella moni ajatteli myös nuorten häiritsevän ostoskeskuksien asiakkaita ja yrittäjiä. Yrittäjiltä, ja joiltain asiakkailta nousi kuitenkin myös näkökulma siitä, että vaikka nuoret näkyvät ja kuuluvat, ei heidän läsnäolonsa kuitenkaan todellisuudessa ole merkittävästi häiritsevämpää, kuin muidenkaan ikäryhmien vapaa-ajanvietto ostoskeskuksissa, Pop-up nuokkarista vastanneet opiskelijat Päivi Puttonen, James Bojang, Kim Hokkanen, Heikki Tapperi, Markus Pitkänen, Minna Varis ja Sami Tikkanen huomioivat.

Mitään suoraa tai selkeää ratkaisua nuorten pahoinvointiin ei projektin avulla saatu aikeiseksi, mutta opiskelijoiden aktiivisesti keskusteltua paikallisten nuorten tilanteesta laaja-alaisesti kaikkien ikäryhmien, yrittäjien, toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa voidaan kuitenkin nostaa pinnalle muutamia huomioita.

– Nuorten toiveet olivat yhteneväisiä ja melko tavallisia, ja joidenkin mukaan ne ovat pysyneet samoina jo vuosien ajan. Ideoista keskustellessa toimijoiden kanssa, resurssit nousivat voimakkaasti keskusteluissa syyksi siihen, ettei nuorten toiveita olla pystytty tähän mennessä toteuttamaan. Projektin perusteella ei voida tehdä varsinaisia johtopäätöksiä siitä miten nuorten asiat Äänekoskella huomioidaan osana kokonaisuutta, mutta opiskelijatiimi haluaa kannustaa paikallisia toimijoita ja vaikuttajia näkemään nuoret sijoituksena johon kannattaa panostaa ja vallitsevan tilanteen haasteena johon halutaan aidosti ja näkyvästi tarttua sekä löytää uudenlaisia ratkaisuja nuorten aseman parantamiseksi. Pahoinvointia voidaan ennaltaehkäistä, kun nuoret kokevat olevansa tärkeitä ja osallisia omissa ja yhteisissä asioissa, ja pystyvät näkemään esteiden ja haasteiden sijaan enemmän mahdollisuuksia.

 

Vastaa