Saara Paananen palvelujohtajan virkaan


Kaupunginhallitus valitsi palvelujohtajan virkaan koulutuksen, työ- kokemuksen ja soveltuvuuden perusteella sosionomi (AMK) Saara Paanasen.

 

Valinta on ehdollinen siten, että valitun on ennen viran vastaanotta- mista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Koeaikaa ei sovelleta. Kuuden kuukauden koeajan katsotaan täyttyneen, koska Paananen on hoitanut palvelujohtajan viransijaisuutta/avointa virkaa 7.8.2017 alkaen.

Palvelujohtaja vastaa arjen tuen vastuualueen johtamisesta, palvelujen kehittämisestä ja niiden toimivuudesta, talouden toteutumisesta talousarvion mukaisena sekä ohjaus- ja seurantajärjestelmistä.

Virkaa haki 15 henkilöä.

Vastaa