Sähkön siirtohinta nousee lokakuussa


Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj korotti sähkön siirtomaksua 14 prosentilla.

 

Keskimäärin verollinen korotus sähkönsiirtomaksuihin on noin 5,4 prosenttia ja veroton korotus 9 prosenttia. Maksut nousevat 1. lokakuuta alkaen.

Sähkömarkkinalaki vaatii parantamaan sähkön toimitusvarmuutta. Sähkön siirtohinnan nousun taustalla ovatkin muun muassa verkon parannusinvestoinnit, joilla verkko tehdään säävarmaksi ja sääilmiöitä paremmin kestäväksi.  Lisäksi siirtomaksulla kunnostetaan, kehitetään ja uudistetaan sähköverkkoa sekä rakennetaan kokonaan uutta verkkoa.

Siirtomaksulla katetaan myös sähköverkon käytönvalvonta ja ympärivuorokautinen vikapalvelu, vikojen korjaus kaikissa tilanteissa sekä asiakkaiden puhelin- ja internetpalvelut ja sähkön kulutuksen mittaus.

Hinnaston uusista sähkön siirtomaksuista löydät täältä.

Vastaa