Seurakunnan tilinpäätös plussalle – seurakuntalaisia 351 vähemmän kuin edellisvuonna


Äänekosken seurakunnan tilinpäätös on suoritettu. Ylijäämää kertyi vuoden 2016 tilinpäätöksen mukaan 48 000 euroa. Tulos tuli mieluisana yllätyksenä, sillä odotus oli yli 80 000 alijäämälle. 

 

Seurakunnan talous on tasapainossa jos mittarina käytetään vuosikatteen riittävyyttä poistoihin ja lähes tasapainossa lainojen lyhennykset mukaan lukien. Tilikauden ylijäämä on 48 000 euroa, kun talousarviossa oli varauduttu noin 85 000 euron alijäämään. 

Verotuloja kertyi 3 316 045 euroa josta kirkollisveron osuus 3 246 593 ja yhteisöverojen 69 452 euroa. Kirkollisveroja saatiin kannettua 38 406 euroa arveltua vähemmän kun taas yhteisöverojen tuotto 19 552 euroa arvioitua korkeammaksi. 

Jäsenmäärän laskun vaikutus verotulokertymiin on ollut viime vuosina merkittävä; vuonna 2016 läsnäoleva jäsenmäärä laski 351 henkilöllä. Vuonna 2015 vähennys oli 297 henkilöä edellisvuodesta.

Tilikauden ylijäämä on 48 000,43 euroa ja sitä lisäsi poistoeron lisäys, jota kirjattiin 18 249 euroa. Poistoeron kasvu aiheutui Äänekosken vanhan seurakuntatalon myynnin vuoksi tehdystä investointivarauksen purkamisesta ja vuoden 2015 kirjauksen oikaisusta. Taseen loppusumma on tilinpäätöksessä 8 861 962,35 euroa. Taseessa edellisten tilikausien ylijäämä oli vuoden lopussa 633 279 euroa.

Vuoden lopussa korollinen velkapääomaa on n. 1,922 milj. euroa. Lainoja on otettu Äänekosken kirkon peruskorjaus- ja laajennushankkeeseen.

Kirkkoneuvosto ehdottaa ensi tiistaina kokoontuvalle kirkkovaltuustolle tuloveroprosentiksi 1,65 % vuodelle 2018.

Vastaa