Seurakunnan tilinpäätös reilusti ylijäämäinen


Tilinpäätös on mukavasti plussalla.

Äänekosken seurakunnan talous on tasapainossa, vaikka väki seurakunnassa vähenee. Kirkkovaltuuston seuraava kokous saa luettavakseen tilinpäätöksen. 

 

– Tilikauden ylijäämä on 50 212,68 euroa, kun talousarviossa oli varauduttu 49 900 euron alijäämään eli tulos on noin 100 000 euroa ennakoitua parempi, kirkkovaltuuston esityslistalla kerrotaan.

Verotuloja kertyi yhteensä 3 256 169,16 euroa. Verotulotilitykset olivat 1,8 prosenttia eli noin 56 000 euroa arviota suuremmat. Yhteisöverojen osalta oli viimeinen tilitysvuosi ja takaisin maksettavaa kertyi 1 673,13; talousarviossa oli arviona 15 000 euron yhteisöverokertymä. Tuloveroprosentti oli tilivuonna 1,65 prosenttia.

Jäsenmäärän laskun vaikutus verotulokertymiin on ollut pitkän aikaa merkittävä; vuonna 2017 läsnäoleva jäsenmäärä laski 330 henkilöllä. Vuonna 2016 vähennys oli 351 henkilöä edellisvuodesta.

Tuloslaskelman vuosikate on 345 272 euroa. Talousarvioon verrattuna vuosikate on huomattavasti arvioitua parempi, sillä vuosikate oli budjetissa 248 000 euroa. Vuosikatetta paransivat lähinnä toimintakulujen säästö ja toimintatuottojen sekä verotulojen kasvu. Vuosikate riitti täysimääräisesti myös poistoihin ja osittain myös pitkäaikaisen lainan lyhennyksiin. Täysin talouden tasapainon mukainen vuosikate olisi ollut n. 374 000 euroa, jolloin se olisi riittänyt kattamaan sekä poistot että pitkäaikaisen lainan säännönmukaiset lyhennykset.

Taseen loppusumma on tilinpäätöksessä 8 828 775,04 euroa. Taseessa edellisten tilikausien ylijäämä oli vuoden lopussa 681 279,63 euroa. Vuoden lopussa korollinen velkapääoma on n. 1,844 miljoonaa euroa. Pitkäaikaista lainaa lyhennettiin noin 78 000 eurolla. Lainoja on otettu Äänekosken kirkon peruskorjaus- ja laajennushankkeeseen.

 

 

Vastaa