Sirpalealueet haittaavat hirvieläinkantojen hoitoa


Kuva: Keijo Korhonen

Metsästyslain muutos kieltää hirvieläinten metsästyksen sirpalealueilla. Monella luvanhakijalla on suuriakin sirpalealueita, joilla ei ensi syksystä alkaen pystytä lainkaan metsästämään hirvieläimiä.

 

Lainlaatijan tarkoituksena ei ollut metsästyksen vaikeuttaminen tai tekeminen mahdottomaksi, mutta niin on käymässä niiden osalta, jotka eivät ennen seuraava lupahakua pääse sirpalealueista eroon. Pelkästään Keski-Suomessa sirpalealueiden määrä on vähintään tuhansia hehtaareita.

– Jo yhden maanomistajan metsästykseen vuokraamaton palsta voi rikkoa/katkaista yhtenäisen metsästysalueen. Vuokraamattoman palstan takana voi olla kymmenien muiden maaomistajien metsästykseen vuokraamia alueita. Käytännössä yksi maanomistaja voi toimillaan estää sen, että kymmenien muiden taimikot altistuvat hirvituhoille, kun hirviä ei päästä sirpalealueilta vähentämään. Ensi syksystä alkaen tilanne on valitettavasti tämä hamaan tulevaisuuteen, Keski-Suomen riistakeskuksella harmitellaan.

Keski-Suomen alueellinen riistaneuvosto vetoaa maanomistajiin ja heidän järjestöihinsä. Kaikki metsästykseen kelvolliset maa-alueet tulee saada metsästyksen piiriin. Muutoin hirvieläinkantojen säätely ei onnistu vaaditulla tavalla. Riistaneuvosto kehottaa myös metsästysseuroja ja -seurueita hoitamaan maanvuokra-asiat kuntoon mahdollisuuksien mukaan. Tarvittaessa tulee ottaa käyttöön ”tilusvaihdot”, luonnollisesti maanomistajien luvalla.

Ensi syksyn jahtiin hirvieläinten pyyntiluvat pitää hakea viimeistään 30. 4. 2019.

– Sirpalealueista eroon pääsemiseen on aikaa enää viisi kuukautta, Riistakeskus muistuttaa.

Vastaa

  1. Hannu S. Laine

    Sirpalealueongelma on ratkaistavissa hyvin helposti muodostamalla yhteislupa-alueita. Juridisesti koko yhteislupa-alue on yhtä aluetta. Sirpalealueita ei silloin, synny, jollei joku useita satoja tai tuhansia hehtaareita omistava maanomistaja jätä vuokraamatta maitaan. Yhteislupa-alueen seurat sopivat keskenään, miten jahdit hoidetaan ja miten mahdolliset turvallisuusongelmat ehkäistään. Oma seurani kuuluu yli 10 metsästysseuran yhteislupaan. Alueen sisällä on joitakin valkoisia alueita, mutta ne eivät haittaa metsästystä. Koko alue on tehokkaassa metsästyskäytössä.

    Hannu S. Laine
    Hausjärvi

    Vastaa