Suolahden Työttömille ja Äänekosken Katulähetykselle esitetään kaupungin avustusta


.

Suolahden Työttömät ry ja Äänekosken Katulähtetys ry ovat saamassa kaupungilta avustusta – jos hallitus ja valtuusto niin päättävät. 

 

Äänekosken Katulähetys ry toimitti tammikuun lopussa kaupungille avustushakemuksen, jolla se haki kaupungilta avustusta yhdistyksen harjoittaman työllistämistoiminnan rahoittamiseen. Haetun avustuksen määrä oli 80 000 euroa ja hakemuksen mukaan se on tarkoitettu vuoden 2019 loppuajalle. Suolahden Työttömät ry toimitti tammikuun lopulla kaupungille 42 500 euron avustushakemuksen. 

Kaupunginhallitus torppasi molemmat hakemukset maalikuussa, eikä avustusta päätetty myöntää. Asia siirtyi kuintenkin uudelleen käsiteltäväksi. 

Ensi maanantaina kokoontuvalle kaupunginvaltuustolle esitetään nyt myönnettäväksi Äänekosken Katulähetys ry:lle  sekä Suolahden Työttömät ry:lle harkinnanvaraisen avustuksen, joka on suuruudeltaan 30 000 euroa per yhdistys. 

– Summa on tarkoitettu käytettäväksi yhdistyksen Äänekoskella harjoittamaan työllisyyden edistämiseen ja vaikeimmin työllistyvien tukemiseen sillä edellytyksellä, että avustusta ei suoraan eikä välillisesti käytetä kuntouttavan työtoiminnan palveluihin tai näiden tuotannon rahoittamiseen, hallituksen listalla linjataan. 

Jos hallitus hyväksyy esityksen, asia tulee vielä valtuuston käsittelyyn. Valtuuston tulee muuttaa kaupungin vuoden 2019 talousarvion käyttötalousosaa lisäämällä keskushallinnon toimialalle elinvoimayksikön vastuualueelle työllisyyspalveluihin yhdistysten avustuksiin 60 000 euroa. 

Avustus maksetaan vasta kun tietyt ehdot täyttyvät. 

Vastaa