Syöpä vei Jampen, muisto jäi: korislegendan ystäviltä upea lahja Huima-junnuille – lisäksi maanlaajuinen stipendirahasto


Koripalloilija Jarmo Lehtosen muisto jää elämään kuvataiteilija Ilkka Virtasen veistämän ”Sukkana sisään” -kiertopalkinnon myötä. Pelikuva Lehtosesta: Risto Aalto.

Äänekoskelaisen koriksen legendan, viime kesänä nopeasti levinneeseen syöpään kuolleen Jarmo Lehtosen muisto jää elämään. Lehtosen ystävät ovat lahjoittaneet kiertopalkinnon Huiman junioripelaajille ja keränneet varoja koko maanlaajuiseen stipendirahastoon.

Kuvataiteilija Ilkka Virtasen Sukkana sisään -veistos pääsi kiertoradalleen Huiman juniorijaoston kauden päättäjäisissä tiistaina. Esimerkilliselle B-juniorille vuosittain myönnettävän palkinnon sai ensimmäisenä käsiinsä ikäluokkansa SM-pronssia voittaneeseen joukkueeseen kuulunut Kasper Kiiski.

Kaveripiirin käynnistämään epäviralliseen ja yksityiseen keräykseen on lähtenyt mukaan jo runsaat 200 Lehtosen ystävää ympäri maata. Koripalloliitossa pitkän työuran tehneen ”Jampen” muistoa ovat vanhojen pelikavereiden lisäksi lähteneet vaalimaan tietysti lukuisat nuoruudenystävät ja opiskelukaverit, mutta myös monet valtakunnallisesti merkittävät urheiluvaikuttajat.

– Viesti on kiirinyt suusta suuhun uskomattomalla tavalla. Emme voineet ennalta edes kuvitella, että Jampen jättämä jälki on näin suuri, keräyksen ydinryhmään kuuluva nuoruudenystävä ja pelikaveri Juha Pajunen kertoo.

– Ongelmana on lähinnä se, ettemme välttämättä ole osanneet ottaa edes yhteyttä kaikkiin ihmisiin, jotka haluaisivat muistaa Jampea. Jatkamme kuitenkin keräystä aktiivisemmin vielä noin viikon verran.

Jarmo Lehtonen oli Huiman miesten tähtipelaaja 11 kauden ajan (1978–89). Kuva: Risto Aalto

VEISTOKSESTA ylijäävät rahat menevät täysimääräisesti stipendirahastoon, jolla tullaan auttamaan nuoria koripalloilijoita eteenpäin urallaan.

– Koska lahjoituksia on tullut kaikkialta Suomesta, tulee rahastokin toimimaan valtakunnallisesti, Pajunen linjaa.

Jarmo Lehtonen (1961–2017) kipparoi Huiman A-pojat Suomen mestaruuteen vuonna 1980. Runsaan vuosikymmenen ajan Lehtonen oli kasvattiseuransa miesten joukkueen takakentän tähtipelaaja SM-sarjassa ja I divisioonassa.

Myöhemmin Lehtonen toimi muun muassa valmentajana miesten A-maajoukkueessa. Hänet muistetaan myös valtakunnallisena kouluttajana.

Huiman B-juniori Kasper Kiiski (vas.) sai Sukkana sisään -palkinnon ensimmäisenä. Palkintoa Äänekosken kaupungintalolla olivat jakamassa Jarmo Lehtosen isoveli Timo Lehtonen (oik.) sekä Timon poika, miesten A-divaria JBA:ssa pelaava Ville Lehtonen. Kuva: Esa Happonen

KERÄYKSEN käynnistäjänä toimivat Äänekosken Sarjakuvaseuran (ÄSS) aktiivit. Lehtosella oli läheiset suhteet seuraan, joten oli luonnollista, että ÄSS halusi tehdä muutakin kuin lähettää adressin hautajaisiin.

– Kysyimme Jampen isoveljeltä Timolta, mikä voisi olla hyvä tapa muistaa ystäväämme. Timon ehdotus Huiman junioreille lahjoitettavasta kiertopalkinnosta oli mainio, joten ryhdyimme viemään asiaa eteenpäin. Hyvin pian kävi ilmi, että moni muukin halusi lähteä osaa projektiin, Pajunen kertoo.

Sarjakuvaseurasta keräystä ovat olleet puuhaamassa Pajusen lisäksi Teijo Piilonen ja Terho Vuorinen. Heidän lisäkseen aktiivisia toimijoita ovat olleet Ilkka Hyppönen ja Vesa Purokuru.

– Suurkiitos kaikille puuhamiehille ja lahjoittajille, Sukkana sisään -palkintoa jakamassa ollut Timo Lehtonen sanoo Jampen omaisten puolesta.

Heiton saattokättä kuvaava Sukkana sisään -veistos on valmistettu maalatusta akrystaalista. Jalusta on mahonkia. Veistoksen koko on 24 x 36 x 24 senttimetriä.

Kuvataiteilija Ilkka Virtasen veistos kuvaa juuri pallon ilmaan lähettänyttä kättä.

 

Keräykseen osallistuneet tähän mennessä:

Aalto Risto
Aaltonen Petri
Aaltonen Ulla
Aho Ari
Airola Jouni
Arola Mika
Arola Ulla
Askolin Raimo
Askolin Reijo
Auvinen Hannu
Auvinen Olli-Pekka
Avela Janne
Blom Jari
Blomberg-Kantsila Ira
Chrons Anneli
Chrons Jouko
Chrons Tarja
Chrons Timo
Dahlström Juha
Dettmann Henrik
Elo Tarja
EsaB, Siilinjärvi
Flinkman Heikki
Haapanen Marja-Leena
Haapanen Rauno
Haavisto Kari
Hakkarainen Marko
Hakola Raimo
Hakonen Eero
Halttunen Jarkko
Happonen Esa
Harakka Timo
Haukilahti Timo
Havu Olli
Heimonen Petteri
Henell Antti
Hiltunen Jukka
Hiltunen Matti
Hirvanen Matti
Hirvonen Matti
Hjelt Juha
Honkonen Keijo
HoNsU Juniorit ry
Huovinen Erkki
Huovinen Mirja
Hurmalainen Rauno
Huuskonen Juha
Hyppönen Ilkka
Hyppönen Mikko
Hämynen Juha
Hämäläinen Pasi
Härkönen Laura
Ikonen Helmi
Ikonen Marko
Ilmonen Toni
Ilves Teemu
Jartti Tero
Jartti Timo
Joutsen Janne
Juntunen Niko
Jussila Harri
Jylhä Antti
Jämsen Sanna
Järvinen Pasi
Kabris Marita
Kabris Pertti
Kaikkonen Hannu
Kainu Keijo
Kanerva Juha
Kankainen Tuomo
Kanninen Tarja
Karvonen Petter
Kaukiainen Vesa
Kautto Matti
Kavanterä Ari
Kelloliike Tammelin
Keski-Suomen Painotuote
Kinnunen Risto
Kisis ry
Koivisto Lauri
Kokko Vesa
Koljonen Pirjo
Kollanen Niina
Koponen Petri
Korhonen Kari
Korhonen Pauli
Korispiste
Korjus Tapio
Korkala Pia
Koski Pasi
Koski-Lammi Simo
Koskinen Marianne
Koskinen Tommi
Koskiniemi Ville
Koukka Juha
KTP-Basket
Kujala Hanna-Mari
Kulmala Ilkka
Kumpulainen Marko
Kupari Vesa
Kuusisto Mika
Kymäläinen Mikko
Laakso Jaakko
Laakso Jussi
Laaksonen Sami
Lahikainen Jari
Lahti Jouni
Laurio Juha
Lehto Pekka
Lehtonen Jorma
Lehtoranta Petri
Liila Juha
Lindberg Jukka
Lindlöf Jyrki
Lindström Jyrki
Litmanen Pekka
Luhtanen Pekka
Lukkarinen Raimo
Mahlamäki Klaus
Manninen Seppo
Martikainen Juha
Matinlassi Ari
Melasalmi Kai
Melasalmi Tarja
Mertanen Bryan
Metsälä Milta
Miettinen Marja
Minkkinen Timo
Mirolybov Anton
Mård Juho
Möttölä Hanno
Naukkarinen Aku
Naukkarinen Timo
Niemelä Anssi
Niemelä Kari
Nieminen Jaakko
Nieminen Martti
Nieminen Petteri
Nikula Jukka-Pekka
Niskanen Juha
Nousiainen Hannu
Nousiainen Kari
Nurmi Eila
Nyholm Juha
Oksanen Eero
Olin Kalevi
Paanala Lasse
Paananen Ilpo
Paananen Mari
Pajunen Juha
Parkatti Heikki
Parkatti Terttu
Parkkinen Jari
Partanen Mika
Penttinen Auli
Penttinen Hannu
Penttinen Kari
Penttinen Marko
Penttinen Tiina
Peuhkurinen Ari
Peuhkurinen Ulla
Pietikäinen Katriina
Piilonen Teijo
Piilonen Timo
Piilonen Tuomo
Piipari Anna-Maija
Piipari Risto
Pohjonen Vesa
Porrassalmi Timo
Potinkara Pekka
Pounds Larry
Poutiainen Keijo
Puhakka Heikki
Puranen Sari
Purokuru Vesa
Puromäki Marjatta
Pyrrö Jukka
Pöllänen Kati
Raatikainen Ilkka
Raitanen Jari
Rajala Jukka
Rajamäki Antti
Rantanen Reijo
Rantaniva Tero
Riihelä Pasi
Rossi Sampo
Ruosteinen Pasi
Ruuska Jukka
Ruuska Osmo
Rytkönen Jouko
Räisänen Jarmo
Saarentausta Pasi
Saari Ari
Salmikuukka Jukka
Salomaa-Rytkönen Tarja
Sauriala Mikko
Siekkinen Timo
Sihvonen Juha-Pekka
Siistonen Pekka
Siitonen Petri
Silvennoinen Jouko
Sinkkonen Aimo
Siromaa Jarkko
Soininen Ville
Suoranta Harri
Tabell Jari
Tammivaara Ari
Tawast Arja
Tawast Petteri
Toijala Jukka
Tossavainen Pentti
Tourunen Kalevi
Tuikka Kimmo
Turunen Tomi
Törmälä Jukka
Valkki Harri
Valpola Pekka
Vanhamäki Pentti
Vatanen Anu
Vatanen Jouni
Vekkilä Jyrki
Venho Jouko
Viitanen Mikko
Virolainen Timo
Virtanen Ilkka
Vuorinen Terho
Vuosjärvi Esko
Vuosjärvi Tarja
Vähä-Maahi Janne
Wacklin Henry
Weijo Ilkka
Willman Raimo
Zitting Antti

Lisäksi kolme lahjoittajaa ei halua nimeään julkistettavan.

Vastaa