Tarkastuslautakunta huomasi talousarvioissa rajuja ylityksiä: ”Valvontaa tulee parantaa”


Tarkastuslautakunta ottaa kaupungin toimet suurennuslasin alle.

Tarkastuslautakunnan laatima, vuoden 2017, arviointikertomus on valmis. Huomio kiinnittyi muun muassa talousarvioylistyksiin ja henkilöstön runsaisiin poissaoloihin. 

Merkittäviä, yli 50 000 euron, talousarvion ylityksiä oli viisi: keskushallinnon hallintopal­veluissa (363000 euroa), keskushallinnon elinvoimayksikössa (107 000 euroa), perusturvan terveyspalveluissa (474 000 euroa), kasvun ja op­pimisen opetuspalveluissa (269 000 euroa) ja teknisen toimialan tilaaja-vastuu­ alueella tehtiin 11 prosentin ylitys talousarviomäärärahoihin (1 120 000 euroa), joka johti mukautet­tuun tilintarkastuskertomukseen, sisältäen muun muassa ehdollisen vastuuvapauslausuman.

Tarkastuslautakunta edellyttää ensi maanantaina valtuustolle annettavassa arviointikertomuksessaan, että talousarviomäärärahojen noudattamisen valvontaa tu­lee parantaa.

– Reipas pari miljoonaa ylityksenä on paljon, siitä huolimatta, että kaupungin tulos oli hyvä. Tällaisiin ylityksiin pitää saada valtuustolta siunaus, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Pekka Ouli (sd) sanoo.

Kaupunkikonsernitasolla tarkastuslautakunta kiinnitti huomioita merkittävään vieraan pääoman määrään. Konsernilainakanta vuoden lopussa on ollut noin 141 miljoonaa euroa. Lainakanta per asukas vuonna 2017 on ollut 7 343, nousua edellisestä vuodesta 79 euroa per asukas.

– Tällaisia hyviä vuosia ei ole ihan heti näköpiirissä, joten tuossa summassa riittää meillä maksamista, Ouli sanoo.

Tarkastuslautakunta kiinnitti huolestuneena huomionsa myös runsaisiin sairauspoissaoloihin. Sairauspoissaolot per työntekijä oli keskimäärin noin 16 kalenteripäivää eli kokonaismäärä sairauspoissaoloissa oli 21 459 kalenteripäivää. Tämä tarkoittaa sitä, että vuoden jokaisena kalenteripäivänä sairaana oli 58 viranhaltijaa tai työntekijää. Tarkastuslautakunta edellyttää kaupunginhallitukselta vaikuttavia toimia sairauspoissaolo­jen määrän vähentämiseksi.

– Minusta sairauspoissaolojen suuri määrä ei kerro työntekijän huonoudesta tai heikkoudesta, vaan työn kovuudesta, Ouli sanoo.

Kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaan vuoden 2017 talousarvio oli valtuustoon nähden sitova vastuualuetasolla. Kaupungin organisaatio on jaettu 26 eri vastuualueeseen. Vastuualuetasolla talousarviossa pysyttiin tai talousarvio alitettiin 16 vastuualueen osalta, ja puolestaan kymmenen vastuualueen osalta talousarvio ylitettiin.

Vastaa

 1. Mäkkär

  Se se herranen aika. Työn kovuus. Ihmiset on äärirajoilla. Eikä loppua näy. Työtä on yhdellä
  3 ihmisen verran. Tajutkaa jo.

  Vastaa
  1. Nasu

   No ei, siellä järjestettäisiin osakeanti ja kerättäisiin ahneilta sijoittajilta lisää rahaa.

   Vastaa