Terveyskeskuksen päivystysaulan sumppu puretaan: laboratorio siirtyy fysioterapian tiloihin


Päivystysaulan ja laboratorion odotustilan tunnelma on välillä kuin turkkilaisella torilla. Onneksi ruuhka saadaan pian purettua tilamuutoksen avulla.

Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti remonttisuunnittelun aloittamisen laboratorion näytteenottotilojen siirtämiseksi fysioterapian tiloihin ja fysioterapian tilojen siirtämiseksi vastaanottokerrokseen. Samalla suunnitellaan päiväpoliklinikkatoiminnoille tilat nykyisiin laboratorion näytteenottotiloihin. Aikataulu remontille on vuoden 2018 alku.

 

Äänekosken terveyskeskus on ollut toiminnassa noin kolmen vuoden ajan. Laboratorion näytteenottotilat sijoitettiin lähelle päivystysvastaanottoja odotusaulan yhteyteen. Odotustilat ovat osoittautuneet ajoittain ruuhkaisiksi, kun potilaat odottavat sekä laboratorioon että päivystykseen.

Laboratoriopalvelut hankitaan terveyskeskukselle Fimlabista. Fimlab on toistuvasti ilmoittanut nykyisten näytteenottotilojen osittaisesta riittämättömyydestä.

Yhteistyössä Fimlabin kanssa on arvioitu laboratorion näytteenottotilojen siirtämistä nykyisiin fysioterapian vastaanottohuoneisiin terveysraitin päässä. Kyseisiin huoneisiin rakennetaan nyt näytteenottoon paremmin soveltuvat tilat. Odotustilat ovat toimivammat ja kutsujärjestelmä selkeämpi.

Fysioterapeuteille järjestetään asianmukaiset tilat vastaanottokerrokseen.

Nykyisiin laboratorion näytteenottotiloihin remontoidaan päiväpoliklinikan toimintaan sopivat tilat. Odotustilat jäävät päiväpoliklinikan ja ensiavun käyttöön.

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti, että päätös viedään tiedoksi tekniselle toimelle remontin suunnittelua varten.  Aikataulu remontille on vuoden 2018 alkupuolelle, tilapalvelujen erillisen muutossuunnitelman mukaan.

Vastaa