Uusi Nelostie ja Huutomäen eritasoliittymä avataan perjantaina


Huutomäen uusi eritasoliittymä ramppeineen ja kiertoliittymineen sekä uusi valtatie 4 ja valtatie 13 Huutomäen kohdalla otetaan käyttöön  perjantaina  13. lokakuuta.

 

Rinnakkaistiet säilyvät toistaiseksi työmaa-alueena.

Uusi eritasoliittymä, joka sijoittuu Huutomäkeen Saarijärventien risteykseen, sekä Nelostien uusi linjaus ovat osa Liikenneviraston Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet -hanketta.

–Valtatien 4 parantamisella halutaan parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta, kehittää raskaan liikenteen toimintaedellytyksiä sekä vähentää meluhaittoja, sanoo projektipäällikkö Jarmo Niskanen Liikennevirastosta.

Kokonaisuudessaan Nelostietä parannetaan hankkeessa välillä Kuorejoki–Mämme, ja esimerkiksi välillä Myllyntaus–Äänekosken keskustan liittymä  muutetaan kolmen kilometrin matkalla 2 + 2 kaistaiseksi. Tällä hetkellä työt ovat käynnissä Huutomäen ja Äänekosken kohdalla.

Uudet liikennejärjestelyt vaikuttavat julkisen liikenteen ja oppilaskuljetusten reitteihin

Jyväskylä – Äänekoski yhteysvälin uudet pysäkit sijaitsevat Huutomäen eritasoliittymän rampeilla. Pysäkeille pääsee kevyen liikenteen väyliä pitkin. Saarijärvi – Äänekoski yhteysvälillä pysäkit sijaitsevat Saarijärventiellä Honkolan koulun kohdalla, ja myös niille kuljetaan kevyen liikenteen väyliä ja alikulkua pitkin.

Perjantaista 13. lokakuuta alkaen Jyväskylästä ja Saarijärveltä Äänekoskelle oppilaskuljetuksia ajavat linja-autovuorot ajavat eritasoliittymän rampeilla sijaitsevien pysäkkien kautta. Samoin iltapäivällä Äänekoskelta Jyväskylään ja Saarijärvelle lähtevät linja-autot kiertävät pysäkit.

Vastaa

  1. Verorahat hukkaan

    Liian ahtaat ja vääränkokoisesta kivimateriaalista tehdyt liikenneympyrät ovat jo pidemmän aikaa olleet palasina. Samoin asfaltti on alkanut hajoamaan tiukimmista kääntökohdista. Kun saadaan kokonaan valmiiksi niin tästä on hyvä jatkaa, ikuisten korjausten merkeissä.

    Vastaa