Valitus nurin – Sammakkokangas pääsee rakentamaan kotitalousjätteiden vastaanoton Koukkuniemeen


Äänekoskelle tulee uusi kotitalouksille tarkoitettu jäteasema.

Kotitalousjätteiden vastaanotto palvelee asukkaita ja kesäasukkaita. 

 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyysi kaupungin lausuntoa valituksesta, joka koski Äänekosken kaupunginhallituksen poikkeamislupapäätöstä 15.1.2018, jolloin päätöksellä myönnettiin Sammakkokangas Oy:lle poikkeamisen asemakaavan käyttötarkoitusmerkinnästä jätteiden keräämiseen liittyvän välivarastointialueen toteuttamiseksi. Valittajan näkemyksen mukaan kaupunginhallitus ei ole perustellut päätöstä maankäyttö- ja rakennuslain sekä hallintolain mukaisesti.

Hallinto-oikeus totesi, ettei valittajalla ole oikeutta valittaa kaupunginhallituksen päätöksestä. Valitus on sen vuoksi jätetty tutkimatta. Päätös perustuu siihen, ettei valittaja ole rajanaapuri. 

Sammakkokangas Oy:n toimitusjohtaja Outi Ruuska iloitsee päätöksestä, sillä nyt suunnitelmaa päästään viemään eteenpäin. Tonttikauppa kaupungin kanssa on jo tehty.

– On kannaltamme hyvä, että nyt on näin vähän lunta, jotta pystymme tekemään tontilla tarkemittaukset. Nyt on loistava hetki lähteä kilpailuttamaan ja näin ollen pääsemme rakentamaan keväällä. Syksyllä vietämme kierrätys- ja jäteaseman avajaisia, Ruuska iloitsee. 

Tulossa on jätteen pientuojien lajittelupiha sekä toimistorakennus. Tällä hankkeella on myös kaksi henkeä työllistävä vaikutus. 

– Asema tulee olemaan miehitetty ja sille on kaavailtu laajat aukioloajat, Ruuska kertoo. 

Tontille tulee siis kotitalouksia ja vapaa-ajan asukkaita palveleva kierrätys-/jäteasema jossa vastaanotetaan ja välivarastoidaan jätettä niille varatuilla lavoilla ja konteissa. 

– Tontille tuotava aines on tavanomaista asumisen jätettä: rikkinäisiä sähkölaitteita, huonekaluja, remontista tullutta jätettä, puutarhajätettä, sekä vaaralliseksi aineiksi luokiteltuja asioita kuten pesuaineita ja maalipurkkeja. Vastaanotetaan kaikkea sellaista, mikä ei omaan sekajäteastiaan mahdu tai voi sinne laittaa, Ruuska kertoo.

Sammakkokangas lisää ensi vuoden aikana myös aluekeräyspisteitä. Nyt kyseisiä pisteitä on kymmenen. 

– Tarkoitus on avata kuudesta seitsemään uutta pistettä. Kun tähän lasketaan Rinki -pisteet on Äänekosken alueella noin 25 aluekeräyspistettä, Ruuska laskee. 

MARJO STEFFANSSON

Vastaa