Valtuusto nuiji ensi vuoden veroprosentit kohdalleen


Yritykset tahkoavat kunnille rahaa.

Kaupunginvaltuusto määritteli kunnan vuoden 2020 tuloveroprosentiksi 21,5.
Vuonna 2019 kunnallisveron tilitysten arvioidaan olevan noin 60,1 miljoonaa euroa.
Myös kiinteistöveron halutaan pysyvän ennallaan. Yleinen kiinteistöveroprosentti on vuonna 2019 1,10 prosenttia, vakituisten asuntojen kiinteistövero 0,50 prosenttia, muut asuinrakennukset 1,10 prosenttia ja voimalaitokset 2,25 prosenttia.

 

Rakentamattomalle rakennuspaikalle ei määrätä erillistä kiinteistöveroprosenttia.

Yhteensä kiinteistöveroja arvioidaan kertyvän vuodelle 2020 noin 5,09 miljoonaa euroa.

Vastaa