Valtuusto tutkii aloitteet – kaikki kolme kuntalaisaloitetta ovat vielä käsittelyssä


Kuviteltu kuntalaisaloite.

Viime vuonna valtuustoaloitteita jätettiin valmisteluun 16 kappaletta. Kuntalaisaloitteita poiki kolme. 

 

Äänekosken kaupungin hallintosääntö sisältää muun ohella määräyksiä myös kaupungille saapuneiden aloitteiden käsittelystä. Aloitteet jaotellaan kunnan asukkaiden ja muiden toimijoiden tekemiin kuntalaisaloitteisiin sekä valtuutettujen tekemiin valtuustoaloitteisiin. Valtuustoaloitteita on tehty aktiivimallista, nuorisotilaselvityksestä, nuorisotilojen aukioloajoista, koulurauhasta, senioreiden lounastreffeistä, neuvoloiden iltavastaanotoista sekä monesta muusta aiheesta. Kuntalaisaloitteita tehtiin Suolahden jalkapallokentästä, Äänejärveä kiertävän kevyenliikenteenväylän roska-astioista ja linja-autopysäkin katoksesta Kalaniemeen. Kaikkien kuntalaisaloitteiden käsittely on kesken, ja valtuustoaloitteita on käsittelemättä viisi.

Kaupunginhallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuuston toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla päättää, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Vuonna 2018 tehtyihin kuntalais- ja valtuustoaloitteisiin voi tutustua tästä linkistä. Luettelosta ilmenee, onko valtuusto käsitellyt jo aloitteen vai onko se yhä valmistelussa. Kuntalaisaloitteista huomioon otetaan ainoastaan valtuuston toimivaltaan kuuluvat aloitteet.

Vastaa