Valtuuston esityslistalla viisi valtuustoaloitetta ja yksi kuntalaisaloite


Äänekosken kaupunginvaltuuston kokouksessa käsitellään maanantaina 13. marraskuuta isoa liutaan aloitteita.

 

Esityslistalla ovat valtuustoaloitteet kiusaamiseen puuttumisesta, puurakentamisen lisäämisestä, rakentamisen ja kaavoittamisen sujuvoittamisesta, henkilöresurssien lisäämisestä Äänekosken kotihoidossa ja palvelutaloissa saattohoidossa, terveydenhuollon palvelumaksuista luopumisesta sekä kuntalaisaloite Mämmen koulun säilyttämisestä osana Äänekosken kouluverkkoa.

Aloitteista on pyydetty lausuntoja kaupungin eri yksiköiltä, lautakunnilta ja virkamiehiltä. Lausuntojen perusteella terveydenhuollon palvelumaksuja ei olla nostamassa, saattohoitoon ei palkata lisää työntekijöitä, puurakentamisen lisäämistä käsitellään rakennushankekohtaisesti, kiusaamiseen puuttumista kehitetään muun mualla lisäämällä henkilöstön koulutusta aiheeseen liittyen ja kaavoitusta pyritään sujuvoittamaan esimerkiksi lisäämällä kaupunginhallituksen valtaa hyväksyä kaavoja.

Kuntalaisaloite Mämmen koulun säilyttämisestä ei hallintojohtajan lausunnon mukaisesti tulisi johtamaan toimenpiteisiin.
– Aloitteen käsittelyssä on kiinnitettävä huomiota kahteen seikkaan. Ensinnäkin aloite koskee asiaa, jonka valtuusto on jo ratkaissut. Valtuuston 8.12.2014 kouluverkkoselvityksen johdosta tekemä päätös merkitsee aloitteessa esitetyn asian ratkaisua. Korkein hallinto-oikeus on todennut valtuuston sanotun päätöksen kaikilta osin lainmukaiseksi. Valtuuston päätöksen jälkeen ei ole ilmennut mitään sellaista, jonka vuoksi asiassa tulisi nyt tehdä sisällöltään toisenlainen ratkaisu, esittelytekstissä sanotaan.

Lue kaupunginvaltuuston esityslista kokonaisuudessaan täältä.

 

Vastaa