Virkamiehet eivät lämmenneet Katulähetyksen ja Suolahden Työttömien avustushakemuksille


Katulähtetyksen toiminta on vaakalaudalla.

Kaupunginjohtaja ehdottaa kaupunginhallitukselle, ettei kaupunki myönnä Äänekosken Katulähetys ry:lle ja Suolahden Työttömille avustuksia. 

 

Kaupunginjohtaja sanoo, ettei  yhdistyksien toimittamat avustushakemukset muutoinkaan anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. Äänekosken Katulähteys ry haki kaupungilta avustusta 80 000 euroa, ja Suolahden Työttömät 45 200. 

– Kaupungin näkökulmasta tärkeä pointti on se, että me kun ollaan haluttu korjata aikaisempi lainvastainen tilanne järjestämällä kuntouttavan työtoiminnan palvelujen hankinta hankintalainsäädännön mukaiselle tasolle, niin ei me nyt heti voida lähteä peruuttamaan entiseen malliin. Noudatamme hankintalakia ja muutakin lainsäädäntöä hallintojohtaja Aleksi Heikkilä sanoo. 

Kaupungilla on halu etsiä keinoja apua tilanteisiin. 

– Mutta se täytyy tapahtua laillisin keinoin. 

Katulähetys ja Suolahden Työttömät hakevat yhteensä avustusta lähes 130 000 euroa.

– Summa on suuri meidän talousarvioon nähden. Emme voi varata näin isoa summaa kahden yhdistyksen rahoittamiseen, Heikkilä sanoo. 

Loppukevään aikana on tarkoitus järjestää uusi tarjouskilpailu kuntouttavan työtoiminnan palveluiden hankkimisesta. Sopimuskausi alkaisi vuoden vaihtuessa. 

– Uusi tarjouskilpailu vastaa paremmin todellisuutta. Millaisilla pelisäännöillä vuoden vaihteessa mennään eteenpäin, se on tässä vaiheessa avointa. Olemme menossa tutustumaan Jyväskylän järjestämismalliin, jotta voisimme ottaa oppia, mikä heillä on kenties paremmin, kuin meillä on ollut. Optiovuodet jäävät nyt pois käytöstä. 

Kaupunginjohtaja Matti Tuononen sanoo, että kolmannen sektorin suurin ongelma on se, että työttömyys Äänekoskella on vähentynyt. 

– Työttömiä ei enää ohjaudu niin paljon asiakkaiksi kyseisille toimijoille, joka on tietenkin isossa kuvassa hyvä asia. Tämä malli perustuu siihen, että työttömiä on. Kaupungin tehtävä ei ole tukea poliittisia ja uskonnollisia ryhmittymiä aatteen vuoksi eikä kunnan tehtävä ole paikata valtion tekemiä päätöksiä. Valtio kantaa omat huolensa ja kunta omansa. Jos joku toimija ei saa typo-hanketta läpi, niin en näe syy-yhteyttä, että se olisi kaupungin vika,  Tuononen sanoo. 

Vuosien aikana Katulähetys ja Suolahden Työttömät ovat auttaneet satoja ihmisiä työllistymään ja elämässä eteenpäin. 

– Viime syksynä alkaneessa sopimuskaudessa puhutaan noin 30 henkilöstä. Tammikuun tilaston mukaan Äänekoskella asiakkaana on ollut 96 henkilöä, joista Katulähtetyksen ja Suolahden Työttömien yhteenlaskettu määrä on 24, Sovatek -säätiöllä on ollut 36 ja kaupungin omassa toiminnassa 37, Heikkilä sanoi. 

Vastaa

 1. Pettersson

  Virkamiehetkös ne Äänekosken asiat päättää, mitäs ne meidän valitsemat luottamushenkilöt tekee.

  Vastaa
 2. Äänekosken Katulähetys Ry

  Virkamiehet vetäytyvät tässä kuntouttavan työtoiminnan kilpailutuksen kiemuroiden taakse kun nyt keskustellaan työllistämisestä palkkatuella ja työkokeiluista. Näiltä toimenpiteiltä ja samalla työllistäviltä yhdistyksiltä vietiin kaikki rahoitus ja tilalle tuli vain epämääräinen kuntouttavan työtoiminnan kilpailutus johon ei ole tyytyväinen asiakkaat eivätkä palveluntuottajat. Kaupunginjohtajamme näkee yhdistykset vain aatteellisina tai poliittisina kummajaisina joiden pitäisi tuottaa palveluja hyväntekeväisyytenä tai vapaaehtoistyönä. Se että kaupunginjohtaja lausuu että ei ole kaupungin vika jos joku toimija ei saa rahoitusta kertoo kyllä hänen asenteestaan enemmän kuin mistään muusta. Uudenvuoden puhe oli kyllä hieno ja täynnä lupausta ”Kaupungin tulisi kaikessa päätöksenteossaan ottaa huomioon hyväksymänsä arvomaailma.” ja ”Meidän on uskallettava olla heikomman puolella.” Arki koittaa näköjään nopeasti arvomaailman päivittämisessä ja heikoimpien puolustamisessa. Toivotaan että kaupunginhallitus ei jaa kaupunginjohtajan näkemystä työttömyyden hoidosta tai hoitamatta jättämisestä Äänekoskella.

  Vastaa
 3. Paikallinen

  Mutta turhuuteen laitetaan rahaa näkeehän tyhmäkin kun kotakennän suunnitelmia katselee ja muitakin suunnitelmia mitä on kunnanhallituksessa ollut

  Vastaa