Äänekoskella halutaan edistää vihreitä valintoja


Hankkeessa luodaan uusia toimintamalleja, pilotoidaan sekä otetaan käyttöön innovatiivisia ratkaisuja, joilla edistetään kaupunkikonsernin myönteisiä ympäristövaikutuksia.

Äänekosken kaupunki hakee Keski-Suomen liitolta EAKR-hankera- hoitusta Vihreä uusiutuva Äänekoski -hankkeen toteuttamiseen. Hankkeen tavoitteena on edistää kaupunkikonsernin vähähiilisyyttä, resurssiviisautta ja …

Kovalan vedenottamo suljettu öljylöydöksen vuoksi


Äänekosken Energia pyytää asukkaita ottamaan yhteyttä, jos heillä on tietoa öljyn alkuperästä.   Äänekosken Energia tiedottaa sivuillaan, että Kovalan vedenottamo …

Äänekoskella halutaan tarkastella tonttihintoja alaspäin


Kukkoniemi, Mörtti, Lehtorinne ja mitä niitä onkaan. Lähde nyt tonttikaupoille!

Äänekoskella ollaan yhtenäistämässä tonttien hintamäärittelyjä, jotta kilpailukyky tonttikauppamarkkinoilla lisääntyisi.    Äänekosken kaupunki on määritellyt omistamiensa tonttien hinnat vuonna 2014, jolloin …

Mämmen levähdyspaikka poistettu valtatiellä 4


Äänekosken pohjoispuolella sijaitseva Mämmen levähdyspaikan pysäköintialue on lopullisesti poistettu käytöstä. Levähdyspaikka puretaan kevään aikana. Levähdyspaikan sijainti on ongelmallinen hankalan ajoliittymän …

« Vanhemmat