Mämmen levähdyspaikka poistettu valtatiellä 4


Äänekosken pohjoispuolella sijaitseva Mämmen levähdyspaikan pysäköintialue on lopullisesti poistettu käytöstä. Levähdyspaikka puretaan kevään aikana. Levähdyspaikan sijainti on ongelmallinen hankalan ajoliittymän …

Sirpalealueet haittaavat hirvieläinkantojen hoitoa


Kuva: Keijo Korhonen

Metsästyslain muutos kieltää hirvieläinten metsästyksen sirpalealueilla. Monella luvanhakijalla on suuriakin sirpalealueita, joilla ei ensi syksystä alkaen pystytä lainkaan metsästämään hirvieläimiä. …

« Vanhemmat