Äänekoskella kuullaan nuoria


Humakin Jyväskylän kampus sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä yllättävän, mutta mieleisen tehtävän. 

 

– Meidän tehtävänä on kysyä ja kuunnella noin 2000 lapsen ja nuoren mielipiteitä arjesta ja elämästä koko maasta. Tavoitteena on selvittää nuorten näkemyksiä heidän kasvu- ja elinolojen parantamiseksi, kertoo Humakin uusi nuoriso- ja järjestötyön lehtori Eeva Mäntylä.

Keski-Suomessa tavoitteena 500 kohtaamista

Jyväskylän 35 uuden yhteisöpedagogi (AMK) -opiskelijan haastattelumäärä on 500 maakunnan nuorta. Peruskysymyksemme on haastateltaville 12 – 25 -vuotiaille ”Mikä on sinulle tärkeää omassa arjessasi?”. 

– Opiskelijamme ovat jo jalkautuneet kentälle eli kouluihin, nuorisotiloihin, kirjastoihin ja kadulle. Paikkoihin, missä nuoret ovat. Jos äänekoskelaisia nuoria vielä kiinnostaa tulla mukaan, voi ottaa yhteyttä vaikka sähköpostitse. Kaikki haastattelut tehdään anonyymisti. Ministeriölle ja meille on tärkeää kohdata ja kuunnella nuorta herkällä, mutta myös tarkalla korvalla, jatkaa Mäntylä ja kiittää valtiovaltaa tästä oppimismahdollisuudesta.

Tulevaisuuden kuuntelua

Nuorten haastattelut ja kuuleminen ovat osa ministeriön VANUPOa eli Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman valmistelua. VANUPO on lakisääteinen, valtioneuvoston hyväksymä asiakirja, joka nojaa hallitusohjelmaan. Nykyisessä hallitusohjelmassa on monessa kohdin mainittu nuoret ja nuorisotyö sekä sen merkitys. 

– Humakin opiskelijat vievät maakunnan nuorten mielipiteet itse tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososelle syyskuun viimeisenä keskiviikkona. Mielenkiintoinen ja opettavainen päivä on myös silloin tulossa meidän opiskelijoillemme, pohtii Mäntylä.

Nuorten kasvun, itsenäistymisen ja osallisuuden tukeminen yhteiskunnassa

Nuorisolain mukaan valtion nuorisoneuvoston tehtävänä on antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunto valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan (VANUPO) otettavista asioista. Lain asetuksen mukaan neuvosto laatii kerran hallituskaudessa valtioneuvostolle arvioinnin valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman toteutumisesta ja tekee esityksiä ohjelman mahdollisista muutostarpeista. Kauden 2020-2023 VANUPOa tehdään siis paraikaa. 

– Nuoriahan tulee lain mukaan kuulla heitä koskevissa asioissa. On hienoa, että ministeriö antaa tälle painoarvoa ja ottaa nuorten näkemykset huomioon ohjelman työstössä, kiittelee Mäntylä.

Maarit Honkonen-Seppälä

Vastaa