Äänekosken talous heikkenee hieman – lainakanta on 4111 euroa asukasta kohden


Äänekosken talous  heikkenee hieman vuonna 2020. 

 

Kaupungilla on lainoja vuoden 2020 lopussa yhteensä noin 76,9 miljoonaa euroa. Vanhoja lainoja lyhennetään vuoden 2020 aikana 5,1 miljoonalla eurolla ja uutta lainaa otetaan 9,1 miljoonaa euroa jolloin lainakanta kasvaa neljä miljoonaa euroa vuodesta 2019. Lainaa arvioidaan olevan vuoden 2020 lopussa noin 4 111 euroa asukasta kohden.

Verotulojen ennustetaan laskevan 2,7 miljoonalla eurolla vuoden 2019 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Kokonaisverotuotoksi arvioidaan 76,2 miljoonaa euroa vuodelle 2020. Kunnallisveron tuotoksi arvioidaan 62,9 miljoonaa euroa, mikä on 1,1 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2019 alkuperäisessä talousarviossa on arvioitu.

Yhteisöveron määräksi on arvioitu 8,2 miljoonaa euroa, joka on 1,9 miljoonaa euroa vähemmän, kuin vuoden 2019 alkuperäisessä talousarviossa on arvioitu kertyvän. Yhteisöveron tuottoa heikentää jako-osuuden pienentyminen vuoden 2019 alusta alkaen.

Kiinteistöveron tuotoksi vuonna 2020 arvioidaan 5,1 miljoonaa euroa, mikä on 0,3 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2019 alkuperäisessä talousarviossa.

Ensi vuoden suurimmat investointikohteet ovat Alkulan päiväkoti, Koulunmäen yhtenäiskoulun saneeraus sekä vuoden 2019 lopussa aloitettu ylipainehallin rakentaminen.

Kunnallisteknisen puolen isoimpia investointeja ovat Kotakennään alue, uusi Rannankyläntie, Nelostien/Kotakennään liikennejärjestelyt sekä Koulumäen yhtenäiskoulun liikennejärjestelyt. Lisäksi toteutetaan mm. Taipaleentien ja Sumiaistentien kevytliikenneväylien rakentamishankkeet

Kaupungin henkilöstön kokonaismäärä kasvaa. Vuoden 2020 talousarvioon sisältyy 22 kokoaikaisen ja kahden osa-aikaisen vakanssin perustaminen sekä kahden vakanssin kokoaikaistaminen. Vakinaiset henkilöstölisäykset kohdentuvat pääosin perusturvan toimialalle. Vakansseja lakkautetaan pääosin työterveyshuollon liikkeenluovutuksesta johtuen.

 

 

Vastaa