Äkillinen sairastuminen koettelee myös henkisiä voimavaroja – nyt on tarjolla keskusteluapua


Keski-Suomen keskussairaalan hoitokeskuksessa kokeillaan psykiatrisen sairaanhoitajan palveluita vuoden loppuun saakka. 

 

Keski-Suomen keskussairaalan hoitokeskuksessa on alkanut kokeilu, jossa psyykkisesti terveille mutta äkillisesti fyysiseen sairauteen sairastuneille potilaille ja heidän läheisilleen tarjotaan keskusteluapua psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa. Palvelua on saatavilla maanantaista perjantaihin klo 9–15. Kokeilu kestää 31.12.2019 saakka.

Palvelua sairastumiskriisin keskelle

Palvelua kohdennetaan niille potilaille, joilla tällä hetkellä ei ole psykiatrista hoitokontaktia, mutta joilla on keskusteluavun tarve liittyen sairastumiskriisiin tai surureaktioihin. Kokeilun aikana palvelua tarjotaan ensi sijaisesti hoitokeskuksen potilaille, sillä potilaiden ja heidän läheistensä tapaamiset toteutetaan hoitokeskuksen tiloissa. Tapaaminen voidaan toteuttaa myös puhelimitse.

Palvelun laajentamista arvioidaan

Kokeilun tavoitteena on arvioida psykiatrisen sairaanhoitajan palveluiden tarvetta fyysisesti sairastuneiden potilaiden hoidossa osana moniammatillista työskentelyä. Kokeilun aikana kerätään palveluita käyttäviltä potilailta myös palautetta, jonka pohjalta suunnitellaan ja arvioidaan kyseisen palvelun laajentamista myös muille kuin hoitokeskuksen potilaille.

Vastaa