AVI puuttui Tukipuun toimintaan – tarkastuskäynnillä huomattiin huomattava henkilöstövajaus


Tukipuun palvelutalo on Äänekosken Pukkimäellä sijaitseva tehostetun palveluasumisen yksikkö. Kaksi 6-kerroksista rakennusta jotka on yhdistetty yhdyskäytävällä. Palvelutalossa on yht. 59 huoneistoa, 34 yksiötä ja 25 huoneistoa, jossa tupakeittiö ja makuuhuone, parveke.

Tukipuun palvelutalon henkilöstö on tehnyt kirjeitse viime lokakuussa epäkohtailmoituksen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon.

 

Aluehallintoviraston vuonna 2016 tekemään valvontapäätökseen peilaten, on  yksikössä huomattava henkilöstövajaus. Valvontapäätökseen on kirjattu suunnitelma, jonka perusteella toinen yksikön kerrostaloista muutetaan kokonaan kotihoidon yksiköksi. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on hyväksynyt Äänekosken kaupungin esittämän suunnitelman muuttaa Tukipuun toinen kerrostalo kotihoidon palveluksi.

Aluehallintovirasto on tehnyt Tukipuuhun valvontakäynnin tammikuussa yhdessä kaupungin viranhaltijoiden kanssa. Tarkastuskäynnillä on todettu, että suunnitelma Tukipuun toisen kerrostalon muuttamisesta kotihoidon palveluiksi on viivästynyt, eikä sitä ole saatettu loppuun suunnitellussa aikataulussa. Valvontakäynnillä on todettu Tukipuun tehostetun palveluasumisen puolella olevan henkilöstövajetta vähintään 4,4 työntekijän verran. Lisäksi valvontakäynnillä on todettu Tukipuun tilojen olevan erittäin haasteelliset toteuttaa turvallista ja mielekästä elämää tukevaa ikääntyneiden ympärivuorokautista hoitoa.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyysi Äänekosken perusturvalautakunnalta kirjallista selvitystä asiasta 26.3.mennessä. Äänekosken kaupunki on pyytänyt lisäaikaa, jota on saatu ensimmäinen huhtikuuta asti.

Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan Tukipuun tehostetussa palveluasumisessa tulisi olla 26,9 hoitohenkilöä. Tarkastushetkellä hoitajia työskenteli Tukipuun tehostetussa palveluasumisessa 22,5 hoitajaa. Tukipuun kotihoidossa työskenteli tarkastushetkellä 5,5 hoi- totyöntekijää. Tukipuun kotihoidon mitoitusta tulee tarkastella asiakkaille myönnettyjen hoivatuntien perusteella. Selvityksessä tulee esille, että Tukipuun kotihoidon asiakkaille myönnettyjen hoivatuntien määrä on 48,5 prosenttia työntekijöiden kokonaistyöajasta ja työntekijöiden työaika riittää toteuttamaan heidän hoitonsa.

Perusturvalautakunta päätti lisätä 27. helmikuuta kokouksessaan Tukipuun palvelutalon henkilöstöä määräaikaisesti 4,5 hoitajalla vuoden 2019 loppuun saakka. Tukipuun henkilöstötarve tulee arvioida vuoden 2020 talousarvion laadinnan yhteydessä.

Kaupungin näkemyksen mukaan Tukipuuhun tehdään rakennemuutos ja tehdyllä henkilöstölisäyksellä vastataan alueviraston valvontakäynnillä todettuun Tuki-puun tehostetun palveluasumisen henkilöstövajeeseen vuoden 2019 aikana ja henkilöstötarve arvioidaan vuoden 2020 talousarvion laadinnan yhteydessä. Tilojen osalta kaupungilla on aloitettu laajemman suunnitelman laadinta hoivatilojen parantamiseksi. Muut tarkastuskäynnillä esille tulleet epäkohdat on korjattu heti tarkastuskäynnin jälkeen ja tulevat esille kaupungin antamassa selvityksessä. Näillä toimenpiteillä Äänekosken kaupunki haluaa parantaa Tukipuun asiakkaiden hoidon laatua ja asiakasturvallisuutta.

Vastaa

 1. Epätietoinen kaupunkilainen

  Mikä on perusturvalautakunnan rooli tässä asiassa ja ketä lautakuntaan kuuluu???

  Vastaa
 2. Pentti Salminen

  Perusturvalautakunta korjasi omalta osaltaan tilanteen heti tiedon saatuaan.
  Lautakunta esitti yksimielisesti kaupunginhallitukselle lisämäärärahan saamista tilanteen korjaamiseksi. Asia oli esillä hallituksen kokouksessa tänä iltana ja tulee valtuuston päätettäväksi ensi kokouksessa.
  Lautakunnan jäsenten nimet löytyvät kaupungin nettisivuilta.

  Pentti Salminen
  perusturvalautakunnan jäsen

  Vastaa
  1. Epätietoinen kaupunkilainen

   Olisihan tässä ollut kolmisen vuotta aikaa hoitaa asiat kuntoon eikä vasta nyt yrittää saada lisämäärärahaa.

   Vastaa
   1. Pentti Salminen

    Vastasin asian tulosta nykyisen lautakunnan tietoon ja sen reagoinnista. Edellisen lautakunnan toimista en tiedä.

    Vastaa
 3. Mietin vaan

  Ja sitten vielä ihmetellään, miksi kaupungin henkilöstön sairauspoissaolot ovat niin korkeat…

  Vastaa