Hankintaohjelma palautettiin uudelleen valmisteluun


Kaupungin hankintaohjelma ei mennyt valtuustossa läpi. Hankintaohjelma palautettiin uudelleen valmisteluun ja lausuntokierrokselle valtuuston yksimielisellä päätöksellä. 

 

Talouspalvelut on laatinut hankintaohjelman, joka on yksi Äänekosken kaupunginvaltuustossa joulukuussa vuonna 2015 hyväksytyn ja 1.1.2016 voimaan tulleen kaupunkistrategian perusteella laadittavista tukipalveluohjelmista.

Hankintaohjelma on päivitys vuosille 2014-2017 laadittuun hankintaohjelmaan ja tulisi voimaan valtuustokausina 2019-2023. Hankintaoh- jelmalla pyritään luomaan yhtenäinen perusta kaupungin hankintatoiminnan johtamis- ja ohjaus- sekä kehittämistoimenpiteille. Ohjelmassa määritetään myös ne osa-alueet ja toimenpiteet, joihin hankintatoiminnan kehittämisessä lähivuosina keskitytään. Hankintaohjelman avulla pyritään paremmin tunnistamaan ja määrittelemään hankintatarpeita ja hankintoihin liittyviä mahdollisuuksia sekä hahmottamaan hankintojen koko elinkaari.

Hankintaohjema puhutti, myös sen suhteen, ettei sen valmisteluun oltu kysytty paikallisen yrittäjäjärjestön kantaa. 

– Elinvoimayksikön tekemän kyselyn mukaan yrittäjät kritisoivat juuri kaupungin hankintaosaamista, Tommi Lunttila (kok) muistutti. 

 

 

Vastaa