Jäähallin rakentaminen voi alkaa – valtuusto sinetöi lisälainan takauksen


Uudesta hallista on tulossa ennennäkemätön energiapakkaus.

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää Suolahden jäähallille omavelkaisen takauksen korottamista 1,5 miljoonalla eurolla. Summalla turvataan hankkeen rahoitus. 

 

Ennen valtuustoa kokoontunut kaupunginhallitus käsitteli myös asiaa. Keskustelun kuluessa Lauri Lax (ps) esitti takauksen korottamisen hylkäämistä ja pysymistä jo tehdyissä päätöksissä. Esitys ei kuitenkaan saanut kannatusta. Lax kertoi valtuustossa, ettei ilmassa ole suuren urheilujhlan tuntua. Lax esitti omavelkaisen takauksen korottamisesta. Erkki Kautto (vas) kannatti Laxin esitystä. Äänestyksessä Laxin ja Kauton esitykseen 37 jaa ääntä, viisi ei ja yksi tyhjä. 

Kaupunki oli aiemmin myöntänyt hankkeelle kolmen miljoonan euron takauksen Proavera Oy:n Kuntarahoitus Oyj:tä otettavalle lainalle. Valtuuston päätöksellä takauksen kokonaissumma on 4,5 miljoonaa euroa. Hankkeen uusi kustannusarvio on 5,35 miljoonaan euroa, tästä valtion myöntämä osuus on reilut 800 000 euroa.

Proavera Oy:llä on hankkeen lisärahoittamiseksi käynnissä myös kiinteistökauppa, jolla voidaan kattaa hankkeen vaatima lisärahoitus. Kiinteistökauppa ei ole vielä toteutunut, joten tästä syystä Proavera Oy anoi kaupungin omavelkaisen takauksen korottamista 1,5 miljoonalla eurolla hankkeen rahoituksen turvaamiseksi. Proavera Oy:n suunnittelutyö uuden jäähallin rakentamiseksi on valmistunut kesäkuussa ja massalaskennan jälkeen hankkeen kustannusarvio nousi.

Valtion tukipäätös on voimassa marraskuun loppuun saakka 2019, joten hallin rakentaminen alkaa hetimiten.

 

Vastaa