Kuhnamon jäätilanteen kartoitus päättyi – tämän talven mittausjakso jäi lyhyeksi


Häränvirta.

Biotuotetehtaan vaikutuksia jäätilanteeseen voidaan arvioida vasta viiden vuoden seurannan jälkeen.

 

Äänekosken Kuhnamo-järven jäätilanteen kartoittaminen on päättynyt talven 2020 osalta maaliskuussa, sillä virtaava vesi on sulattanut jään Teräväniemen ja Paatelan kanavan väliseltä mittausalueelta. Ensimmäiset mittaukset suoritettiin 7.2.2020 ja niitä tehtiin viikoittain 13.3.2020 saakka. Mittauksista vastasi Äänekosken Palohenkilöstö ry, joka koostuu pelastusalan ammattilaisista.

Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan ympäristölupa velvoittaa tarkkailemaan tehtaan alapuolisen vesistön jäänpaksuutta ja tiedottamaan asiasta. Kuhnamon jäätilanteesta ja mittaustuloksista tiedotettiin Metsä Fibren verkkosivustolla. Rannoille asennettiin heikosta jäästä varoittavat taulut ja tiedotettiin asiasta Äänekosken paikallislehdissä.

Viikoittaisten mittausten avulla arvioidaan jään muodostumista järvialueella sekä sitä, miten biotuotetehtaan jäähdytysvesien lämpötila vaikuttaa heikon jään alueeseen Kuhnamossa. Myös talviolosuhteet ja vesistön virtaukset vaikuttavat osaltaan jäänvahvuuteen, minkä vuoksi tehtaan vaikutuksia jäätilanteeseen voidaan arvioida vasta pidemmällä, noin viiden vuoden aikavälillä. Aiempiin vuosiin verrattuna mittausjakso jäi tänä talvena lyhyemmäksi ja vahvaa jääpeitettä ei muodostunut kaikille mittapisteille alueella.

Ensimmäiset mittaukset suoritettiin jo ennen biotuotetehtaan käynnistämistä talvella 2017. Mittaustulokset vuosien 2017-2020 osalta  löytyvät Metsä Fibren verkkosivuilta (linkki). 

Vastaa