Lapset puheeksi – varhainen tuki -seminaari Äänekoskella 23.5.


 
Lapset puheeksi – varhainen tuki -seminaari nostaa esille tärkeitä teemoja varhaisesta ja ennaltaehkäisevästä lasten ja perheiden tukemisesta. Työttömyyden, sairastavuuden ja köyhyyden vaikutukset näkyvät monissa suomalaisissa perheissä.

 

Nykyinen palvelujärjestelmä reagoi helposti vasta kun lapsen toiminnassa tai käytöksessä huomataan vaikeuksia. Asioita seurataan ja puuttuminen viivästyy. Vaikeuksien kasvaessa tarvitaan usein kalliita erityispalveluita tilanteen korjaamiseksi. Tähän kaivataan muutosta paitsi inhimillisestä, myös taloudellisesta näkökulmasta.

Äänekoski on ottamassa Lapset puheeksi -menetelmää laajamittaisesti käyttöön. Menetelmä perustuu ajankohtaiseen tutkimusnäyttöön lasten ja nuorten kehityksestä, ja sen on todettu olevan vaikuttava työmenetelmä (www.kasvuntuki.fi). Lapset puheeksi -työmenetelmä otetaan käyttöön mm. äitiys- ja lastenneuvolassa, varhaiskasvatuksen erityisopetuksessa ja vuorohoitoryhmissä, alakoulussa, sekä seurakunnan kerhotoiminnassa. Tavoitteena on kouluttaa työntekijöitä ja juurruttaa menetelmä vaiheittain kaikkiin keskeisiin perus- ja erityispalveluihin. Menetelmän käyttöönoton myötä perheitä kohdataan kokonaisuuksina entistä paremmin, ja taataan heille apua ja tukea viivytyksettä ja helposti. Sujuva arki kodin ulkopuolella, erityisesti varhaiskasvatuksessa ja koulussa, voi suojata lasta silloin kun kotona on ongelmia.

Lapset puheeksi – varhainen tuki -seminaarin pääpuhujana on FT Mika Niemelä, joka on toiminut pitkään Lapset puheeksi -menetelmän kehittäjänä, kouluttajana sekä sen vaikuttavuuden tutkijana.

Seminaarin ohjelma ja aikataulu:

klo 12            Tervetuloa, Äänekosken kaupunginjohtaja Matti Tuononen

klo 12.15       Nuorten tila Äänekoskella: Opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä

klo 13            Arki kantaa, kun se laitetaan kantamaan – lapsen kehityksen tukeminen koko kaupungin yhteisenä työnä, osa 1: FT Mika           Niemelä

klo 14            Kahvi

klo 14.20       Arki kantaa, kun se laitetaan kantamaan – lapsen kehityksen tukeminen koko kaupungin yhteisenä työnä, osa 2

klo 15            Kokemuksia Saarikan alueelta

klo 15.30       Aikaa yhteiselle keskustelulle

Vastaa