Mielipide: Keskittäminen vaarantamassa Keski-Suomen sairaanhoidon 


Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntokierrokselle laittama keskittämisasetus siirtäisi Keski-Suomen keskussairaalassa toteutettavia erikoissairaanhoidon tehtäviä Kuopion yliopistolliseen keskussairaalaan. Kyseessä on pääasiassa syöpäkirurgian ja ortopedian tehtävien siirrosta kauemmaksi apua tarvitsevilta. Ministeri Krista Kiurun (sd) johdolla valmisteltu asetus tarkoittaa pahimmillaan potilaiden hoidon laadun heikkenmistä päivystyksen osalta, katkaisee joidenkin syöpähoitojen hoitoketjut sekä ajaa alan erikoisosaajat Keski-Suomesta muihin maakuntiin. 

Asetuksen toteutuessa Keski-Suomen keskussairaalasta loppuvat muun muassa keuhkojen ja ruokatorven syöpäleikkaukset, haiman ja maksan sekä peräsuolen syöpäleikkaukset. Uudesta asetusluonnoksesta on poistettu mahdollisuus toteuttaa näitä leikkauksia muualla kuin yliopistosairaaloissa. Muutos olisi Keski-Suomen Keskussairaalan kannalta erittäin merkittävä, koska sairaalamme on jo vuosien ajan profiloitunut juuri edellä mainittujen kirurgian alojen osalta erityisen korkeatasoiseksi yksiköksi, kirjoitti gastrokirurgi Ville Väyrynen Keskisuomalaisessa 4.1.2020 julkaistussa mielipidekirjoituksessaan. 

Keski-Suomen keskussairaala on maamme suurin ei-yliopistollinen keskussairaala ja siellä on jo vuosia tehty tutkitusti korkealaatuista työtä vaativassa syöpäkirurgiassa. Myös tulokset puhuvat puolestaan. 

Tänä vuonna maakuntaan valmistuva uusi sairaala Nova on ensimmäinen 2000-luvulla rakennettu moderni keskussairaala, joka tarjoaa vielä entistä paremmat puitteet vaativien leikkausten toteuttamiseen Jyväskylässä. Uuteen sairaalaan on tulossa 12 erilaista osaamiskeskusta, joista syövän ja palliatiivisen hoidon osaamiskeskus on yksi. 

Jyväskylässä toteutettujen syöpäleikkausten laatu ja tulokset ovat huipputasoa eikä asetusluonnoksessa todeta niiden siirron aiheuttavan ratkaisevia säästöjä Keski-Suomelle. Äänekosken Kokoomuksen kunnallisjärjestö on erittäin huolissaan tästä kehityksestä ja vetoaa maan hallitukseen sekä maakunnan kansanedustajiin päätösesityksen muuttamiseksi. 

Äänekosken Kokoomuksen kunnallisjärjestö 

Vastaa