Mielipide: Miksi?


Ihmettelen kaupungin aikomusta pykätä uudet vanhustentalot aivan lähelle Kuhnamon rantaa kauas jo olevasta vanhustentalokompleksista Piilolanniemessä. Miksi monille kaunis rantamaisema täytettäisiin massiivisilla rakennuksilla?

Kyseessä oleva pelto- viheralue pitäisi jättää luonnontilaiseksi niitty- ja luonnonkasvialueeksi joka jo toimii kaupunkilaisten virkistysalueena sellaisenaan. Myös talvisin hiihtopaikkana (päiväkotilapset Piilolasta ja muut lähiseudun ulkoilijat).

Tämänkaltaisia risukoista ja kivikoista vapaita paikkoja ei keskustan alueella ole liikoja ja Terveyskadun/Oinaankujan liian tiiviisti rakennetun alueen läheisyydessä tämä pieni peltoaukea on miellyttävä asukkaille ja seudulla liikkuville ulkoilijoille.

Myös lähitalojen ja nykyisen vanhustentalon maisemallinen arvo häviäisi kokonaan jos rakentaminen toteutuisi. Monien ihailemat upeat näkymät vanhustentalolta Kuhnamolle ja peltoaukealle tuhoutuisivat lopullisesti.

Äänekosken kokoinen pikkukaupunki voisi ottaa enemmän huomioon asukkaidensa viihtyvyyttä. Tiivis maisemista ja näkymistä piittaamaton suunnittelu aiheuttaa suuttumusta ja pahaa mieltä.

Pienen maalaiskaupungin etuhan on, että tilaa löytyy, tai pitäisi löytyä kauneusarvotkin huomioivaan kaavoitukseen. Erityyppiset, pienetkin viher- ja puistoalueet ovat aina kaupungin rikkaus.

Uuden vanhustentalon rakennuspaikaksi olisi selkeästi parempi ja edullisempi vaihtoehto esim äskettäin pois puretun sairaalarakennuksen tontti. Valmis pohja ja kunnallistekniikka.

Syntyisi yhtenäinen vanhustentalokokonaisuus terveyskeskuksen viereen.

Olen keskustellut asiasta vanhusten hoivatyössä toimivien alan ammattilaisten kanssa. On selvää, että yhtenäinen rakennuskokonaisuus lähellä terveyskeskusta olisi ihanteellinen hoitajien ja hoidettavien kannalta ja myös taloudellisesti edullisin.

Esim potilaan siirto terveyskeskukseen ei vaatisi taksikuljetusta lainkaan. Hyvän sijainnin ja suunnittelun tuloksena voisi vanhuksen viedä pyörätuolilla lämpimien tilojen läpi sairaalan puolelle tarvitsematta pukemisia ja muita työläitä toimenpiteitä.

Toinen vaihtoehto rakennuspaikaksi olisi ko pellon yläosa vanhustentalokokonaisuuden jatkeena. Viemäri- ja vesijohtojen siirron kustannukset on varmasti pienempi menoerä kuin vuosikymmenien lisäkustannusten muodostuminen erillisen rakennuksen toiminnan aiheuttamana.

Huomioitavaa on myös esim se, että erilleen rakennettu kompleksi tarvitsee ympärilleen uuden suuren asfalttipihan. Lumiauraukset ym. huolto lisää myös menoja pitkässä juoksussa melkoisesti.

Ennakkoluuloton, uudenlainen luontoarvoja ja viihtyisää ympäristöä arvostava suunnittelu on tulevaisuuden äänekoskelaisille varmasti parempi perintö kuin umpeen rakennettu luonnosta vieraantunut tavanomainen kaupunkimiljöö.

Kyseessä oleva kaunis avara pieni suomalainen pelto- järvimaisema kaupungin alueella on arvokas erikoisuus. Se on peruuttamattomasti menetetty jos alueelle rakennetaan.

Monien muiden kanssa tätä mieltä:

Seija Linna-Takala,Terveyskatu, Äänekoski

Vastaa

 1. Pentti Salminen

  Lisää tällaista.
  Hieno kuntalaisen aktiivisuuden osoitus, Rakentavasti kirjoitettu ja hyvin perusteltu.

  Vastaa
 2. Irma Tuulensuu

  Asiallinen hyvä kirjoitus .Kiitos .Miettikäähän mitä teette kauniille rannalle.

  Vastaa
 3. miki

  tämä. vois miettiäkin ennenkun aletaan rakentamaan. monessa muussakin rakennuksessa ym. olikohan uusi koulukaan loppupelissä oikealla paikalla.

  Vastaa
 4. Seija Linna-Takala

  Kiitos kommenteista. Olen saanut runsaasti myönteistä palautetta kirjoituksestani. Se ilahduttaa.

  Seija Linna-Takala

  Vastaa