Milloin viimeksi testasit kaivovetesi? Liikkuva testauspiste tiistaina Äänekoskella


Keski-Suomen Ympäristöosaajat -osuuskunta tulee näkyväksi myös Äänekoskella. Osuuskunnan tarkoitus on tuoda testauspalvelut lähelle ihmistä.

 

Viime kesänä Kivijärven asukkaiden ja mökkiasukkaiden vesinäytteitä tutkinut osuuskunta sai erittäin hyvää palautetta toiminnastaan.

– Kokeilimme konseptiamme siellä. Olemme toiminnassamme vielä alussa, mutta visioita on paljon. Käynnistelemme toimintaa ja haemme sille myös rahoitusta, ympäristöalan lehtori, ympäristötieteiden tohtori Tarja Hyötyläinen kertoo.

Osuuskunnassa on vahvaa osaamista. Hyötyläisen lisäksi mukana on ympäristönhoitaja, hyvinvointialan yrittäjä Jaana Tullila, agrologi, yrittäjä Aulis Loukusa ja ympäristönhoitaja, luontoyrittäjä Arto Tiainen.

OSUUSKUNNAN toiminta-alue on koko Keski-Suomi. Pääasiallisena tehtävänä on vesinäytteiden analysointi ja testaus.

– Testaamme niin juomavettä kuin vesistövesinäytteitä kustannustehokkasti tulemalla paikalle autolla, jossa on kenttälaboratorio. Tulokset sekä niiden tulkinnan asiakas saa parin päivän sisällä, jopa samana päivänä, Jaana Tullila sanoo.

Palveluun kuuluu myös vesistö- ja pohjavesinäytteiden ottaminen. Osuuskunnan ideana on tuoda palvelut lähelle.

– Tulemme Äänekosken kaupungintalolle 21. toukokuuta klo 15-18. Vesinäytettä tulee olla noin litran verran puhtaassa pullossa tai purkissa, Hyötyläinen neuvoo.

MÖKKIKAUSI on juuri alkamassa ja moni mökkiläinen on kaivoveden varassa. Talven mittaan kaivoveden laatu on saattanut huonontua, eikä sitä  välttämättä havaitse maistamalla. Yleisin ongelma on kaivoon eksynyt jyrsijä, joka on saastuttanut veden. Myös runsaat syyssateet ovat voineet tuoda pintavettä ja likaa kaivoon. Vedenlaatua tulisi siis tarkkailla säännöllisesti.

– Kaivovedet pitäisi tutkia kolmen vuoden välein. Kaivon vesi kannattaa tutkituttaa aina, jos veden epäillään aiheuttavan terveysoireita tai jos sen väri, maku tai haju on muuttunut oleellisesti, ArtoTiainen muistuttaa.

Myös lähdevesi on hyvä tutkituttaa, jos siinä epäilee olevan ongelmia. Osuuskunta tutkii vesinäytteistä mm. pH:n, sähkönjohtokyvyn, ravinnepitoisuudet, kuparin ja raudan.  

– Pitkäaikainen altistuminen saastuneelle vedelle voi aiheuttaa jopa vakavia terveyshaittoja,Tullila muistuttaa.

Osuuskunta hakee investointi- ja markkinointirahoitusta ja esittelee toimintaansa eri tapahtumissa.

– Tarvitsemme tukea hyvälle asialle, sillä tätä menoa puhtaasta vedestä tulee vielä puute. Uskomme, että toiminnallemme tulee olemaan kysyntää, Hyötyläinen sanoo.

Toiminnan käynnistyttyä kunnolla osuuskunta laajentaa näytteidenottoa myös muihin ympäristönäytteisiin. Lisäksi osuukunta järjestää kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen liittyviä koulutustilaisuuksia ja seminaareja, Luonnosta hyvinvointia -tapahtumia sekä tarjoaa neuvonta-, konsultointi- ja asiantuntijapalveluja.

– Olimme huhtikuun lopussa esittelemässä toimintaamme Jyväskylässä Paviljongissa järjestetyillä Järvipäivillä. Vastaanotto oli erittäin innostunutta. Ihmisiä kiinnosti ja huoletti puhdas vesi ja sen riittävyys, sekä omien kaivojen ja lähteiden veden tilanne. Järvipäivillä syntyi myös yhteistyökumppanuuksia, Tullila kertoo innostuneena.

Keski-Suomen Ympäristöosaajat Arto Tiainen, Tarja Hyötyläinen, Jaana Tullila ja Aulis Loukusa.

Vastaa