Muovipakkausjätteen keräys onnistuu myös Äänekoskella – ilmasto kiittää!


Muovipakkausjätteen keräämisellä ja kierrätyksellä ilmastohyötyjä: alueelliset erot kuitenkin huomioitava, etteivät ilmastohyödyt käänny haitoiksi

 

Lisäämällä kotitalouksien muovipakkausjätteen erilliskeräystä ja kierrätystä voidaan saavuttaa ilmastohyötyjä, selviää Keski-Suomen liiton tilaamassa ja LCA Consulting Oy:n toteuttamassa elinkaaritutkimuksessa.

Keski-Suomessa kotitalouksien muovipakkausjätettä kerätään pääosin muovipakkausten tuottajayhteisön perustamilla Rinki-ekopisteillä. Kunnat voivat halutessaan täydentää muovipakkausjätteen keräystä lisäämällä ekopisteiden lukumäärää tai järjestämällä kiinteistökohtaista keräystä. Muovipakkausten keräys kiinnostaa kotitalouksia ja monet asukkaat toivovat kiinteistökohtaista keräystä.

Muovipakkausten erilliskeräystä selvittäneessä tutkimuksessa ilmeni, että suuremmissa kunnissa, kuten Jyväskylässä, Äänekoskella, Saarijärvellä ja Muuramessa saavutetaan ilmastohyötyjä, jos muovipakkausten erilliskeräys laajennettaisiin kiinteistökohtaiseksi jopa vähintään viiden huoneiston kiinteistöihin. Pienemmissä kunnissa erilliskeräystä kannattaa useimmiten täydentää ekopisteiden yhteyteen, sillä kiinteistökohtaisessa keräyksessä kuljetusten aiheuttamat ympäristöhaitat ovat usein suuremmat, kuin kierrätyksestä saavutettavat hyödyt.

Keräyksen laajentaminen on kustannustehokkainta suurimmissa kunnissa ekopistekeräyksessä. Kiinteistökohtainen keräys nostaa kustannuksia merkittävästi.

– Selvitys antaa eväitä kunnille ja jätehuoltoyhtiöille, kun ne suunnittelevat muovipakkausten erilliskeräyksen täydentämistä, toteaa Keski-Suomen liiton Circwaste -hankkeen projektipäällikkö Outi Pakarinen.

Vastaa