Plussalla jo kuusi vuotta – kaupungin tilinpäätös valmistui


Äänekoskella on tehty ylijäämäistä tulosta jo kuusi vuotta perätysten. Viime vuodelta viivan alle jäi  0,6 miljoonaa euroa plussaa. 

 

Tilikauden 2018 ylijäämä 609 521,14 euroa kirjataan ylijäämätilille, jonka jälkeen taseessa on kertynyttä ylijäämää 8 469 987,87 euroa. Vuoden 2018 tilinpäätös huomioiden kumulatiivinen ylijäämä on 449 euroa/asukasta kohden.

– Olosuhteet huomioonottaen olen tulokseen hyvin tyytyväinen, sillä verotulomme laskivat 1,6 miljoonaa euroa, iloitsee talousjohtaja Tapani Hämäläinen.

Yhteisöveron tuotto oli 200 000 euroa edellisvuotta parempi.

Vuoden 2018 tilinpäätöksen vuosikate on 9,5 miljoonaa euroa eli 6,6 miljoonaa euroa heikompi kuin vuonna 2017. Toimintatuotot olivat vuoden 2018 tilinpäätöksessä 17,8 miljoonaa euroa, ja ne vähenivät 4,2 miljoonalla (-19,2 %) vuodesta 2017.

– Toimintatuotoista myyntituotot vähenivät 0,1 miljoonaa euroa, maksutuotot vähenivät 0,3 miljoonalla, tuet ja avustukset vähenivät 1,1 miljoonalla eurolla ja muut toimintatuotot vähenivät 2,7 miljoonaa euroa, tilinpäätöksessä summataan.

Tilivuoden 2018 toimintakulut olivat 128,3 miljoonaa euroa ja ne laskivat edelliseen vuoteen verrattuna 0,6 miljoonaa euroa.

– Toimintakuluista suurimman euromääräisen kasvun aiheutti henkilöstökulujen kasvu noin 1,1 miljoonaa euroa, noin kahden prosentin verran, Hämäläinen sanoo. 

Kaupungin verotulot laskivat noin 1,6 miljoonaa euroa ja valtionosuudet vähenivät noin 1,5 miljoonaa euroa. Kunnallisveron tuotto väheni noin 1,9 miljoonaa euroa ja kiinteistöveron tuotto kasvoi satatuhatta euroa. Yhteisöveron tuotto oli 0,2 miljoonaa euroa edellisvuotta parempi.

Suunnitelman mukaiset poistot olivat noin 6,9 miljoonaa euroa ja ne olivat 0,1 miljoonaa euroa edellisvuotta pienemmät. Lisäpoistoja tehtiin käytöstä poistettavista rakennuskohteista 1,9 miljoonaa euron verran. Kohteita oli muun muassa Äänekosken vanha terveyskeskus ja Asemakadun koulu,  Poistojen määrä oli yhteensä noin 8,8 miljoonaa euroa. Investointeja tehtiin 11 miljoonalla eurolla: muun muassa liikuntatalon reomottiin upposi 3,4 miljoonaa, uuteen keskuskeittiöön 1,9 miljoonaa sekä palolaitokseen reilu kolme miljoonaa euroa ja omansa vei myös Kieppiin tehty infra.

 

Vastaa