Silkkitien ja Valhallan ”asiakkaita” toivotaan olevan oma-aloitteisesti yhteydessä poliisiin


Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella Tampereella ja Jyväskylässä tutkitaan parhaillaan satoja, Silkkitenä ja Valhallana tunnetulla, salatussa verkossa toimineella kauppapaikalla tehtyjä lainvastaisten tuotteiden ostoja ja myyntejä.

 

Epäiltyjä rikoksia tutkimaan on määrätty lukuisia poliiseja, jotka on jouduttu irroittamaan tehtävään eri yksiköistä. Pääosin epäillyt rikokset ovat perusmuotoisia huumausainerikoksia, mutta joukossa on sekä törkeitä tekomuotoja että käyttörikostasoisiksi luokiteltavia epäiltyjä tekoja. Aktiivisessa tutkinnassa on kerrallaan kymmeniä rikosasioita ja uusia kirjataan, kun tietomassaa saadaan analysoitua.

Poliisin hallussa on tarkkaa tietoa osto- ja myyntitapahtumista. Poliisi tulee käyttämään esitutkinnassa kaikkia lain sallimia työkaluja, joita ”työkalupakista” löytyy. Silkkitiellä kauppaa tehneiden on mahdollista olla itsekin yhteydessä oman alueensa poliisilaitokseen ja selvittää oma-aloitteisesti tapahtunutta. Tämä helpottaisi ja nopeuttaisi tutkintaprosessia myös epäillyn kannalta.

Laajan huumausaine- ja muun laittoman kaupan paljastuminen ei ole tullut poliisille yllätyksenä. Tälläkin hetkellä Sisä-Suomen poliisin alueella tarjotaan myytäväksi vielä toiminnassa olevilla myyntialustoilla useita satoja huumausaineannoksia päivittäin.

Vastaa