Tasaantuvaa kehitystä puumarkkinoilla


Kertyneet puuvarastot ja tuontipuun käyttö vähentävät tänä vuonna hakkuita ja puukauppoja.

Vuoden 2018 poikkeuksellisen kiivaan hakkuun ja puukauppatahdin jälkeen kehitys palautuu maltillisemmalle uralleen, kertoo tänään julkistettu  PTT:n metsäsektorin talousennuste.

 

Kertyneet puuvarastot ja tuontipuun käyttö vähentävät tänä vuonna hakkuita ja puukauppoja, kun metsäteollisuuden puun tarve ei kasva ennustekaudella. Ylikuumentunut puumarkkinatilanne on rauhoittunut, mikä laskee puun hintoja viime vuoden selvästi kohonneesta tasosta. Ensi vuonna hakkuumäärä laskee edelleen hieman, mutta puukauppa piristyy suunniteltujen investointien myötä.

Puun käyttö tasaista
Viime vuosina tehdyt investoinnit ja korkea kapasiteetin käyttöaste hyvästä kysyntätilanteesta johtuen ovat lisänneet puunkäyttöä aikaisempina vuosina. Puunkäyttö pysyttelee tänä ja ensi vuonna liki viime vuoden lukemissa käytön painottuessa enemmän kuitupuuhun selluteollisuuden hyvän kysynnän johdosta. Tuontipuun määrä ja osuus ovat edelleen kasvussa.

Puukauppa painottuu harvennushakkuisiin
Täydentyneet puuvarastot rauhoittavat tämän vuoden puukauppaa, joka laskee viime vuoden rajun nousun jälkeen. Kaupat painottuvat aikaisempaa enemmän harvennusleimikoihin. Mänty- ja koivukuidun kauppamäärät laskevat vähemmän kuin muilla puutavaralajeilla.

Puun hinnat seuraavat vientituotteiden markkinoita
Tänä vuonna vaimeampi kysyntä sahatavaran vientimarkkinoilla heijastuu hintoihin, ja mäntytukin nimellinen vuotuinen keskihinta laskee viime vuoden keskihinnasta muutamia prosentteja. Kuusi- ja koivutukin hinnat laskevat hieman enemmän viime vuoden keskikantohinnoista. Sellumarkkinoiden markkinatilanne ylläpitää kuitupuun kysyntää, ja kuitupuun hinnat laskevat maltillisemmin. Mäntykuitupuun vuotuinen keskihinta pysyttelee viime vuoden tasolla tänä vuonna.

Kuusi- ja koivukuidun hinnat laskevat hieman viime vuoden keskihinnoista. Ensi vuonna puun hintoihin vaikuttaa vientinäkymien elpymisen lisäksi inflaatio, joka nostaa nimellishintoja prosentin verran. Yhteisvaikutus korottaa hintoja muutamia prosentteja. Yksityismetsien bruttokantorahatulot laskevat viime vuoden huippulukemista noin kymmenyksellä. Ensi vuonna yksityismetsien tulot nousevat muutaman prosentin.

Vastaa