Valtatie 4 ja rinnakkaistie käyttöön välillä Äänekoski-Mämme


Yhteensä 15 kilometriä uudistettua valtatietä 4 tuli liikenteen käyttöön, kun Äänekosken tiehankkeen viimeisetkin osuudet valtatiestä 4 ja sen rinnakkaistiestä otettiin käyttöön tiistaina 11. syyskuuta.

Myös Kuorejoen ja Pistesalmen sillat avataan liikenteelle 13.9.2019. Aiemmin tammikuussa uutta paranneltua valtatietä 4 otettiin liikenteen käyttöön Myllyntauksesta Äänekosken kaupungin kohdalle. Samalla liikenteelle otettiin myös Tärttämäen ja Myllyntauksen sillat sekä Äänekosken kaupungin eritasoliittymä, joka toimii Äänekosken kaupungin pääliittymänä.

Tiehankkeessa on kehitetty valtatien 4 ja Äänekosken keskustan liikennejärjestelyitä sujuvammiksi ja turvallisemmiksi sekä parannettu alempaa tieverkkoa. Tämä on tarkoittanut myös muutoksia joukkoliikenteen pysäkkien paikkoihin.

Akanniemi ja Järvenpää (1)

Akanniemen ja Järvenpään vanhan risteysalueen bussipysäkit poistuivat käytöstä heinäkuussa. Uudet pysäkit sijaitsevat karttaan merkityillä kohdilla Akanniemen liittymän rampeilla ja Järvenpääntiellä.

Äänekosken pääliittymä (2)

Koukkuniemen ja Televan kohdalla sijaitsevat bussipysäkit poistuivat käytöstä kesäkuussa. Uudet Onnibussin ja muun joukkoliikenteen  pysäkit sijaitsevat Äänekosken pääliittymän idänpuoleisen kiertoliittymän läheisyydessä. Bussipysäkkien lähellä on myös liityntäpysäköintipaikka.

Kierälahti (3,4)

Liitoskadun kohdalle on rakennettu kaksi uutta joukkoliikenteen pysäkkiä. Vaasantien eteläisen kääntöpaikan lähelle siirrettiin pohjoisen suuntaan kulkevan linja-autoliikenteen pysäkki.

Kivimäen risteys

Kivimäen risteyksessä sijaitsevat linja-autopysäkit jäivät lopullisesti pois käytöstä 26.6.2019. Korvaavat pysäkit löytyvät Huutomäen eritasoliittymästä ja valtatien 4 varrelta Mustikkamäen kohdalta.

Vuonna 2020 tehdään vielä viimeisiä päällystekerroksia ja maisemointia Kuorejoen ja Äänekosken kohdilla sekä Äänekosken pohjoispuolella sekä levennetään ja päällystetään rinnakkaistie välillä Kuorejoki -Hirvaskangas.

Vastaa