Vt 4 Mämmen ylikulkusilta avataan liikenteelle


Vanhan sillan ja työnaikaisten poikkeusjärjestelyjen purkamisen aikana sillan ali Äänekoskentietä ei pääse kulkemaan.

 

Alikulku on suljettu liikenteeltä 16.-22.9.2019 välisenä aikana, jolloin liikenne Koukkuniemen teollisuusalueelle johdetaan Akanniemen liittymän kautta. Myös läpikulku Koukkuniemen kautta Äänekoskelle Akanniemen liittymästä on suljettu purkutöiden aikana. Liikenne Koukkuniemen teollisuusalueelle kulkee Akanniemen liittymästä Koukkuniemenkadulle johtavaa uutta katua pitkin. Äänekoskelle Koukkuniemestä pääsee Akanniemen liittymän ja valtatien 4 kautta.

Äänekosken tiehankkeessa on parannettu tieyhteyksiä Keski-Suomen elinkeinoelämän kasvaviin tarpeisiin. Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet -hankkeessa kehitetään valtatien 4 ja Äänekosken keskustan liikennejärjestelyitä sujuvammiksi ja turvallisemmiksi sekä parannetaan alempaa tieverkkoa.

Vastaa