Ylipainehalli uudelleen kilpailutukseen – hallissa pelataan jalkapalloa jo ensi syksynä


Jalkapallon harrastajat saivat valtuustosta hyviä uutisia.

Kaupunginvaltuusto päätti keskeyttää ylipainehallia koskevan hankinnan ja antaa 450 000 euron lisämäärärahan hallin rakentamiseen. Uusi kilpailutus käyntiin viipymättä. 

 

Valtuuston päätöksellä tekninen toimi velvoittiin viipymättä käynnistämään uusi kilpailutus eristetyn hallin hankkimiseksi. Liikuntapuiston kupeelle suunniteltu halli on tarkoitus valmistua ensi syksyn aikana.

Lisämäärärahaa tarvitaan hallin eristämiseen. Eristetty ylipainehalli tulee kokonaistaloudellisesti huomattavasti edullisemmaksi verrattuna eristämättömään halliin 25 vuoden käyttöajalla. Hallin eristämistä aiheutuva kustannuslisäys on kuoletettu noin 4 -5 vuoden käytön jälkeen. Käyttökustannukset eristetyllä ylipainehallilla ovat noin neljä kertaa pienemmät verrattaessa ilman lisäeristystä olevaan halliin 25 vuoden ajanjaksolla.

 

 

Vastaa

  1. Mika

    Paljon rakennetaan halleja harrastelukäyttöön. Menestystä eri urheilulajeissa ei ole näkyvissä maaseudulla kuitenkaan ainakaan 20-vuoteen.

    Vastaa