70 vuotta täyttänyt: Kirjoita tutkijalle elämästäsi poikkeusoloissa


Hei sinä 70 vuotta täyttänyt: tässä on mukava juttu juuri sinulle.

Jyväskylän yliopistossa kerätään tutkimustarkoituksiin kirjoituksia 70 vuotta täyttäneiden elämästä koronan aiheuttamissa poikkeusoloissa.

Vuoden 2020 kevät on ollut pandemian kevät, kun koronaviruksen aiheuttama COVID-19 on levinnyt ympäri maailmaa ja pakottanut hallituksia lukuisiin toimiin, jotka ovat rajoittaneet jokaisen päivittäistä elämää tavalla tai toisella. Suomessa toimilla on haluttu suojella erityisesti riskiryhmiä. Yli 70-vuotiaita on kehotettu olemaan karanteenia vastaavissa olosuhteissa. Millaiseksi arki on muuttunut näissä olosuhteissa?

Suomen Akatemian rahoittama Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö Jyväskylän yliopistossa kerää nyt tutkimustarkoituksiin kirjoituksia 70 vuotta täyttäneiden elämästä poikkeusoloissa.

Suomessa 70 vuotta täyttäneitä on yli 870 000, mutta julkisuudessa heidän omat kokemuksensa ovat pitkälti jääneet riskiryhmäkeskustelun alle. Tutkimuksen tavoitteena onkin antaa ääni näille ihmisille, jotka on asetettu karanteenia vastaaviin olosuhteisiin. Miten heidän arkensa, elämänsä, yhteydenpitonsa ja sosiaaliset suhteensa ovat muuttuneet? Vai ovatko ne muuttuneet mitenkään?

Kirjoituskutsu on voimassa 30.6.2020 saakka ja ensimmäisiä tuloksia saadaan alkuvuodesta 2021. Kirjoituksista julkaistaan sekä tieteellisiä että yleistajuisia artikkeleita.

Jos haluat osallistua omalla kirjoituksellasi: 

Osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Voit kirjoittaa vapaasti tai pohtia esimerkiksi kotiympäristöäsi, eristyksissä oloa, ajankäyttöäsi, yhteydenpitoa, avunsaantia tai antamista, palveluiden saamista, iloa tuottavia asioita tai asioita, jotka huolestuttavat sinua. Millaiset asiat ovat muuttuneet, mitkä pysyneet samana? Kirjoita omalla tyylilläsi, omista kokemuksista ja tuntemuksistasi ja sinulle tärkeistä asioista.

Kirjoituksen pituuden saat päättää itse. Toivon, että mainitset kirjoituksessasi ikäsi, sukupuolesi, asuinpaikkakuntasi, asutko yhdessä jonkun kanssa vai yksin, sekä perhesuhteesi. Sinun ei tarvitse kertoa nimeäsi. Kerro yhteystietosi vain, jos haluat osallistua mahdolliseen haastatteluun. Kirjoituksia käsitellään ja säilytetään ilman henkilötietoja siten, ettei yksittäistä henkilöä voida tunnistaa teksteistä.

Voit lähettää kirjoituksesi 30.6.2020 mennessä projektitutkija Emilia Leinoselle joko:
1) Anonyymisti kyselylomakkeen kautta: 
2) Kirjeellä osoitteeseen: Emilia Leinonen, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta (Opinkivi), PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto.
3) Suojatun sähköpostin kautta, jonka osoite on https://secure-mail.jyu.fi/. Lähetä kirjoituksesi osoitteeseen emilia.a.leinonen@jyu.fi.

Tietosuojailmoitus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/yfi/en/research/projects/agecare/tietosuoja.

Vastaa