ÄKS

Kuntavaalit: Demareilta kolme harkitsee ehdolle asettumista

17.01.2021 06:00 (muokattu 17.01.2021 08:53)
Valtuustoloite lähtee käsittelyssä eteenpäin.

Sosialidemokraateilla on Äänekoskella suurin valtuustoryhmä, sillä salista löytyy täysi tusina demarivaltuutettua. Kysyimme, kuka on lähdössä ehdolle kevään kuntavaaleissa ja kuka on jättämässä päättäjän paikan muille perusteluineen. Kysyimme myös, millaisen kaupungin istuva valtuusto jättää taakseen ja terveiset uudelle, kesäkuussa aloittavalle valtuustolle. 

 

Vuodesta toiseen demareiden ääniharava, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Kari Kiiskinen lähtee hakemaan jatkoa pitkälle kunnallispoliitikon uralle. Hänen mielestä nykyinen valtuusto jättää hyvinkin onnistuneen perinnön seuraavalle.
– Isoja ja tärkeitä investointeja on saatu tehtyä kuluneen valtuustokauden aikana ja päätöksiä on saatu kiitettävästi ja ripeästi aikaan. Myös talouden puolesta näyttää edelleen hyvältä ja uusi valtuusto saanee jatkaa ylijäämäisen talousarvion puitteissa.

Kiiskinen sanoo, että kesäkuussa aloittavan uuden valtuuston hyvä jatkaa tulevaisuuden uusiin asioihin ja mielenkiintoisiin haasteisiin.

– Yksi iso asia tulevalla valtuustokaudella on Äänekosken yhtenäiskoulun C-osan laajamittainen remontointi. Tärkeitä asioita on myös vanhus- ja hoivapalveluihin satsaaminen sekä ikäihmisten kotona-asumisen tukeminen mahdollisimman pitkälle. Tuleva sotemuutos toki tulee vaikuttamaan kunnan rooliin tässä asiassa, mutta se ei poista asian tärkeyttä ennen uudistuksen voimaan tuloa – päinvastoin. Lisäksi työttömyyden ja nuorisotyöttömyyden torjuminen ovat edelleen keskeisiä tavoitteita, kuten myös alueen koulutustarjonnan kehittäminen ja ylläpitäminen, Kari Kiiskinen sanoo. 

Kari Kumpulainen kertoo vielä miettivänsä ehdolle asettumista. 

– Istuva valtuusto on saanut aikaan paljon hyviä asioita, ja pidettyä taloutemme hyvällä tolalla. Kouluja, päiväkoteja liikuntapaikkoja on rakennettu, ne ovat hyviä satsauksia tulevaisuuteen Kumpulainen luettelee ja antaa kouluarvosanan tyydyttävän ja hyvän väliltä.

Kumpulainen pohtii uuden valtuuston tärkeintä tehtävää, se löytyy hänen mukaansa elinkeinopolitiikasta.

– Tarvitsemme uusia yrityksiä kaupunkiin. Lisäksi pitää katsoa, että Koulunmäen vanhan koulun remontti saadaan kunnolla maaliin. On myös katsottava, että kulttuuritilakysymykseen saadaan vihdoinkin vauhtia. Pidän tärkeänä myös Me-hengen parantamista, joten nyt olisi jo aika päästä rautatiesiltapolitiikasta eroon. Taajamien tasapuolinen kehittäminen on myös huomionarvoinen asia, Kumpulainen sanoo. 

Kaupunginhallituksen jäsen Tiina Liimatainen asettuu ehdolle. 

– Nykyinen valtuusto on ollut keskusteleva, ja yli puoluerajojen on tehty yhteistyötä. Tämä on tullut esille esim. Isoissa investoinneissa. Valtuuston ja virkamiesten yhteistyötä kannattaa kehittää edelleen.

Liiimatainen nimeää uuden valtuuston tärkemmäksi tehtäväksi saada asukaslukumme kasvuun Äänekoskella. 

– Se onnistuu esimerkiksi parantamalla palvelurakennetta huomioimalla kaikki Äänekosken taajamat. Sekä se että Äänekoski on jatkossakin hyvä kasvualusta uusille yritystoiminnoille, Tiina Liimatainen sanoo. 

Pitkään vaikuttanut, valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja, Rolf Nyholm ei ole tehnyt vielä päätöstä ehdolle asettumisen suhteen. 

– En ole vielä tehnyt lopullista päätöstä, joten lienee parempi olla ottamatta kantaa muihinkaan kysymyksiin tässä hetkessä, Nyholm kuittaa. 

Ensimmäisen kauden valtuutettu, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, Pekka Ouli kertoo olevansa kuntalaisten käytössä jatkossakin, jos äänestäjät niin suo. 

– Tällä valtuustokaudella on investoitu kouluihin ja liikuntapaikkoihin. Suunnitelmissa on muun muassa Painotalon remontti ja toivottavasti se saadaan aikaiseksi seuraavalla kaudella.

Ouli kiinnittäisi huomionsa elinvoiman lisäämiseen. 

– Suuret keskukset ovat saaneet hyötyä muuttoliikkeestä. Nyt pandemian jälkeisessä ajassa muun muassa etätyö mahdollistaa työn myös Äänekoskelta. Tässä on tilaisuus saada uusia asukkaita kaupunkiin, Pekka Ouli vinkkaa. 

Hannu Penttinen tavoittelee jatkopaikkaa kesäkuussa työnsä aloittavassa valtuustossa. 

– Minusta tämä valtuusto jättää onnistuneen kauden taakseen. Tärkeimmät valtuustolle kuuluvat tehtävät on hoidettu asiallisen hyvin. Investointeja on tehty ylijäämien pohjalta perustehtävien hoitamiseen, erityisesti liikuntamahdollisuuksiin. Osa perustuu myös välttämättömään tarpeeseen. Uuden valtuuston tehtävänä katson hyvän yhteistyön kehittäminen johdon ja valtuuston kesken, hyvän sanomisen kampanjoinnin valtuutettujen piirissä. Kulttuuritilojen rakentaminen tai peruskorjaus nostan tärkeimmäksi päätökseksi kaupungissa. Uutta tai korjattua toivon eritoten kaupungin keskustaajamaan, Hannu Penttinen sanoo

Äänekosken kasvun ja oppimisen lautakunnan puheenjohtaja Timo Pulli lähtee tavoittelee mandaatilleen uusintaa.

–Kyllä olen lähdössä ehdolle! Istuva valtuusto on onnistunut ihan hyvin, mutta vielä jää uudelle valtuustolle työmaata, Pulli sanoo. 

Pulli toivoo paukkuja positiiviseen markkinointiin ja kuntalaisten hyvinvoitiin. 

– Uusien asukkaiden saaminen on tärkeää. Muistutan, että valtuusto omalta osaltaan tukemassa myös Ääneseudun työllisyyttä, Timo Pulli sanoo. 

Ryhmänsä puheenjohtaja, kaupunginhallituksen jäsen Seppo Ruotsalainen kertoo lähtevänsä ehdolle. 

  Nykyisen valtuuston päätösten pohjalta on rakennettukouluja ja päiväkoti, sekä modernisoitu liikuntapaikkoja. Näillä tehdyillä päätöksillä on pyritty vahvistamaan kaupunkimme tulevaisuutta.

Ruotsalainen sanoo, että ylijäämäinen tulos on hyvä ponnahduslauta tulevalle valtuustolle.

– Vuoden 2020 talous jäi noin 1,5 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi, mikä on hyvä pohja aloittaa uusi valtuustokausi. Investoinneissa pitää olla malttia ja laaditussa budjetissa olisi hyvä pysyä, Seppo Ruotsalainen muistuttaa. 

Pentti Salminen kertoo, ettei todennäköisesti ole lähdössä vaalikentälle.

– Ikäni takia, vaikka olen Bideniä nuorempi ja vastustan ikärasismia, Salminen naurahtaa ja sanoo, että istuvalta valtuustolta jää paljon parannettavaa.

Uuden valtuuston painavin painopiste löytyy sotesta riippumatta perusturva- ja terveyspalvelut. 

– Erityisesti lasten ja nuorten mielenterveyden parantamistyöhön lisää työntekijöitä eli myös tuntuvaa rahallista lisäystä. Pitää sisällään myös muunkin syrjäytymisen estämistyön, Pentti Salminen toteaa. 

Ensimmäisen kauden valtuutettu Paavo Tamminen ei vielä tiedä, onko lähdössä ehdolle.

– Valtuustokaudelle tulleesta poikkeusajasta huolimatta onnistuimme mielestäni kohtuullisen hyvin. Nyt on satsattu laadukkaisiin kuntalaisia palveleviin liikuntapaikkoihin, ja talouskin on pysynyt vallitsevaan tilanteeseen nähden kohtalaisena. Tämä valtuusto otti myös sujuvasti käyttöön etäkokoukset, ja päätöksiä saatiin tehtyä kokoontumisrajoituksista huolimatta.

Uuden valtuuston akuutein ongelma löytyy Tammisen mukaan koronasta.

– Akuuteimpana ongelmana tulee varmasti olemaan korona-ajan tuoma taloudellinen isku, jonka lopullista suuruutta tuskin kukaan vielä tietää. Paikkakuntana Äänekosken on koitettava olla houkutteleva, jotta tänne saataisiin työllistäviä yrityksiä investoimaan edelleen ja sitä kautta lisättyä alueen hyvinvointia. Tämän takia muun muassa kaava- ja lupa-asioiden hoidon on oltava joustavaa, Paavo Tamminen sanoo. 

Suolahdessa asuva Marko Tuhkanen lähtee mukaan vaalikentille. Hän toteaa, että talous on kaupungissamme melko hyvällä tolalla. 

– Isojen investointien osalta tarvitaan tulevaisuudessa kuitenkin tarkkaa harkintaa ja suunnitelmallisuutta. Kulttuuritilojen osalta tarvitaan tulevaisuuden linjaukset.

Hän uskoo, että koronan jälkimaininkeihin tarvitaan varmasti lisäpanostusta sosiaalipuolella. 

– Lisäksi myös vanhuspalveluiden tarve tulevaisuudessa kasvaa.

Tuhkanen toivoo uuden valtuuston ottavan selkeästi vahvemman roolin kuin nykyinen valtuusto on tehnyt. 

– Asioiden valmisteluun ja ohjaukseen ei ole valtuutettuja juurikaan kelpuutettu, vaikka valtuuston kuuluisi olla ylin päättävä elin, Marko Tuhkanen muistuttaa.

Demareiden vaalipäälliköksi nimetty, ensimmäisen kauden valtuutettu, Johanna Vertainen kertoo asettuvansa ehdolle. 

– Mielestäni valtuusto jättää hyvän perinnön tulevalle valtuustolle. Talous on vakaalla pohjalla. Investointeja on toteutettu suunnitelman mukaisesti ja taloustilanteeseen peilaten. Tulevalle valtuustolle on olemassa selkeä investointi/taloussuunnitelma kuinka kuntaa kehitetään edelleen kuntalaisten hyväksi kaupungin strategiaan peilaten.

Vertainen pitää tärkeänä monipuolista palvelutasoa, joka Äänekoskelta löytyy.

– Nyt kun muun muassa koulut ja liikuntapaikat ovat kunnossa, on aika panostaa kulttuuriin. Painotalo olisi aika saada kunnostettua. Myös musiikkiopiston haasteellinen tilaratkaisu tulee ratkaista tulevalla valtuustokaudella. Työllisyyden parantaminen ja kuinka saada asukasluku jälleen nousuun, Johanna Vertainen pohtii.  

2021 kuntavaalien tärkeät päivät: 

– ehdokashakemusten jättöpäivä: 9.3.2021

– ehdokasasettelun vahvistaminen: 18.3.2021

– ennakkoäänestys kotimaassa: 7. – 13.4.2021

– ennakkoäänestys ulkomailla: 7. – 10.4.2021

– vaalipäivä: 18.4.2021

– tulosten vahvistaminen: 21.4.2021 

– valtuustot aloittavat työnsä 1.6.2021

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 2, 2. kerros, 44100 Äänekoski
Avoinna sopimuksen mukaan
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Parola
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy