Äänekoskella suhteellisesti eniten työttömiä Keski-Suomessa


Keski-Suomessa oli maaliskuun lopussa yhteensä 17 545 työtöntä työnhakijaa. Se on 3 278 (23,0 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 2 681 henkilöä enemmän kuin kuukausi sitten.

Työttömien työnhakijoiden osuus maakunnan työvoimasta on tällä hetkellä 13,9 prosenttia. Äänekoskella työttömiä työnhakijoita oli maaliskuussa 17,4 prosenttia.

Maaliskuun nostoja:

Kokonaistyöttömyys nousi maaliskuussa koronapandemian alettua 23 prosenttia vuoden takaisesta.

– Työnantajat ovat turvautuneet ensisijaisesti lomautuksiin irtisanomisten sijaan.

– Maanviljelijöiden ja metsätyöntekijöiden työttömyys laski.

– Työvoimapalveluista työvoimakoulutus ja vuorotteluvapaasijaisuus kasvattivat volyymiaan.

– Maaliskuussa vain Muuramessa työttömyys oli alle 10 prosenttia.

– Toivakka oli ainoa kunta, jossa työttömyys laski vuoden takaiseen verrattuna.

Työttömistä työnhakijoista oli maaliskuussa kokoaikaisesti lomautettuja 3 451, mikä on 2 329 enemmän kuin helmikuussa. Työnantajat ovat irtisanomisten sijaan selvästi enemmän lomauttaneet työntekijöitään, mikä on kriisin keskellä varovaisen toiveikas uutinen. Vuoden 2019 maaliskuusta kokoaikaisesti lomautettujen määrä kasvoi 2 456:lla henkilöllä.

Työttömien työnhakijoiden määrä nousi edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikissa muissa kunnissa paitsi Toivakassa. Suhteellisesti eniten nousua oli Konnevedellä (53,6 %). Suhteellisesti eniten työttömiä työnhakijoita oli Äänekoskella (17,4 %) ja vähiten Muuramessa (8,4 %). Alle kymmenen prosentin työttömyyteen ei muita kuntia nyt päässyt. Toivakassa luku oli 10,1 prosenttia.

Keski-Suomessa oli maaliskuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä 7 038 henkilöä, mikä on 730 (-9,4 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Vastaa