Äänekoskella tulee hakuun yksinyrittäjän tuki


Suomessa on lähes 200 000 yksinyrittäjää. Korona kohtelee myös heitä kovin ottein.

Äänekosken kaupunki avaa uuden tuen yksinyrittäjille. Yksinyrittäjän tuessa on kyse 2000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin.

 

Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa ei lueta kustannuksiin, mutta kaikkiin muihin kustannuksiin tukea voidaan käyttää.

Avustus on tarkoitettu yritysmuodosta ja rahoitustavasta riippumatta yrittäjälle, joka

– harjoittaa yksin taloudellista toimintaa, on yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa

–  on päätoiminen yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta

– toimii Äänekoskella ja on rekisteröity Äänekoskelle

Avustuksen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Kertakorvaus voidaan myöntää 16.3.2020 alkaen syntyneisiin kustannuksiin.

Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ja myyntisaatavat 16.3.2020 jälkeen ovat laskeneet yli 30 prosenttia kulujen pysyttyä lähes samalla tasolla. Tuottoja arvioidaan vuoden 2020 kuukausittaisen kirjanpidon tai tiliotteiden perusteella.

Haku alkaa 9.4.2020 ja avustuksen viimeinen hakupäivä on 31.8.2020.

Kunnille on myönnetty valtionavustusta yksityisyrittäjien tueksi niin, että koko talousarvion määräraha on 100 miljoonaa euroa. Tästä Äänekosken laskennallinen osuus on n. 244 000 euroa.

Avustusta myönnetään saadun määrärahan puitteissa.

Hakulomake sähköisenä: https://www.aanekoski.fi/verkkoasiointi/yksinyrittajan-avustus

Vastaa