ÄKS

Äänekosken hiilineutraaliuteen tähtäävä tiekarttatyö on alkanut

25.09.2020 11:28

Tiekartan, eli ympäristö- ja ilmastosuunnitelman tekeminen aloitettiin syyskuussa Kohti hiilineutraalia Äänekoskea-työpajassa. Työpajassa mietittiin tavoitteita, mittareita ja konkreettisia toimia päästöjen vähentämiseksi.

 

Työpajaa edelsi alkukartoitus kaupungin nykytilasta. Kartoitusta tehtiin asukkaille suunnatulla ympäristökyselyllä ja kaupungin työntekijöille tehdyllä kyselyllä sekä haastatteluilla ja työpajoilla.

Asukkaiden ympäristökyselyyn osallistui 280 henkilöä ja sen tulokset julkaistaan lokakuun lopussa. Pinnalle tuloksista on tässä vaiheessa noussut mm. luonnon suuri merkitys kaupungin asukkaille. Ilmaston muutos huolettaa, mutta positiivinen asia on, että ihmiset tuntuvat kyselyjen perusteella olevan valmiita muuttamaan omaa toimintaansa ekologisemmaksi. Muissa kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu, että tieto ja oma toiminta helpottaa huolta ja ilmastoahdistusta. Henkilöstökyselyn tulokset ovat nähtävillä kaupungin nettisivuilla Vihreä Uusiutuva Äänekoski -osiossa.

Konkreettiset tavoitteet ja toimet hahmotettu

Kohti hiilineutraalia Äänekoskea -työpajan antina kirjattiin monia konkreettisia tavoitteita ja toimia Äänekosken päästöjen vähentämiseksi. Ympäristösuunnitelma koostuu kuudesta teemasta, joiden avulla päästövähennykset saadaan ulotettua kaikille kaupungin tasoille asukkaat ja yritykset mukaan lukien. Teemoja työstettiin pienryhmissä ja esimerkiksi Kulutus ja materiaalikierrot teemassa jätteiden kierrätysasteen nostamiselle asetettiin 60% tavoite. Tällaisen tavoitteen saavuttaminen vaatii kierrättämisen mahdollisuuksien parantamista, jätehuollon kehittämistä sekä asukkaidenkin aktiivista kierrättämisen toteuttamista.

Yhtenä teemana suunnitelmassa on Hyvinvoiva Äänekoski. Tämän teeman tavoitteena työpajassa kirjattiin mm. ympäristö- ja ekologisten palveluiden saavutettavuus ja yhteinen vastuu ympäristöstä.

Seuraava askel suunnitelman tekemisessä on ensimmäisen version kokoaminen ja sen lähettäminen kommentoitavaksi ulkopuolisille ilmastoviisaille vielä tämän syksyn aikan

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 4, 44100 Äänekoski
Ma-to 9–13 • Pe suljettu
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Kinnunen
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy