ÄKS

Äänekosken kaupungin kiinteistöjä ja viheralueita hoidetaan tiiviillä yhteistyöllä ja entistä kustannustehokkaammin

05.07.2023 15:46
Kaupunginjohtaja Matti Tuononen jututti kesätyöläistä työnsä touhussa.

Äänekosken kaupunki ja kaupungin omistama Äänekosken Kiinteistönhoito Oy tekevät uudenlaista yhteistyötä kiinteistön ylläpidon palveluiden tuottamisessa. Uudenlainen strateginen kumppanuus -toimintamalli on osoittautunut kustannustehokkaaksi, prosessit ovat tehostuneet ja yhteistyö on lisääntynyt.  

 

Äänekosken kaupungin kiinteistöjen ylläpidon ja kunnossapidon palvelut on toteutettu vuodesta 2021 uudenlaisella yhteistyöhön perustuvalla strateginen kumppanuus -toimintamallin avulla. Äänekosken kaupungin vs. rakennuttajapäällikkö Erika Räihä on tehnyt juuri valmistuneen YAMK-tutkintonsa opinnäytetyön aiheesta.

– Aiemmin meillä oli Äänekosken Kiinteistönhoidon kanssa tilaaja-tuottajamalli, eli tehtiin vain mitä sopimuksessa sovittiin. Nyt yhdessä mietitään ja ratkotaan ongelmat yhdessä. Yhteistyö tiivistä ja konkreettista, Erika Räihä kuvailee.

– Missään muussa kaupungissa tai kunnassa ei tietääkseni ole käytössä tällaista kumppanuusmallia kiinteistöhoidon palvelujen tuottamisessa. Meillä se on ollut käytössä nyt kolmatta vuotta ja se on tuonut kustannussäästöjä, yhteistyö on tiivistynyt ja meillä on matalampi kynnys olla yhteydessä toisiimme. Olemme myös entistä enemmän vuorovaikutuksessa toistemme kanssa, Räihä kertoo.

Tavoitteena kustannustehokkuus ja paremmat palvelut

Kahden ensimmäisen vuoden aikana toimintamalli alitti sopimusjaksolle asetetut säästötavoitteet. Kiinteistönhoito toteutettiin 23% kustannustehokkaammin kuin vuonna 2020. Kiinteistönhoidon laatu kuitenkin pysyi vähintään samalla tasolla kuin ennen toimintamallin käyttöönottoa. Kiinteistönhoidon kustannussäästön lisäksi, toimintamallin tehostuneet prosessit ovat tuoneet muitakin säästöjä, esim. laskujen käsittelyyn tarvittava aika on vähentynyt huomattavasti.

Kiinteistön ylläpidon palvelut on tuotettu kokonaisvaltaisemmin kuin ennen. Kiinteistönhoidon sopimukseen kumppanuudessa sisältyy kiinteistönhoidon lisäksi myös kunnossapidon ja käyttäjäpalveluiden osuus.

Kumppanuusmalli toimii, kun on samat päämäärät ja taustalla on yhteinen Äänekoski-ilmiöstrategia. Kumppanuudessa on työparit yli organisaatiorajojen ja työtä ohjaa oma kumppanuuden organisaatio.

Toimintamallissa on sitouduttu yhdessä sovittuihin tavoitteisiin. Nämä tavoitteet ovat kustannustehokkuus ja paremmat palvelut.

Strategisen kumppanuuden sopimus on laadittu viiden vuoden mittaiseksi yhteistyösopimukseksi Äänekosken kaupungin ja Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n kanssa. Strategisen kumppanuuden palveluihin kuuluvat kaikki tukipalvelut, joita Äänekosken Kiinteistönhoito Oy tuottaa Äänekosken kaupungille. Kiinteistöjen ylläpidon osuus on yksi osakokonaisuus osana laajempaa strategisen kumppanuuden sopimusta. Kumppanuuden osapuolet ovat sopineet kiinteistönhoidon palveluiden kehittämisestä yhteistyössä yhteisen organisaation avulla.

(juttu jatkuu kuvan alla)

Vs. rakennuttajapäällikkö Erika Räihä kertoo, kuinka yhteistyö kaupungin Kiintöonhoidon kanssa on konkreettista ja tiivistä. 

Kokemukset ovat olleet hyviä

Kahden ensimmäisen vuoden jälkeen kiinteistön ylläpidon palveluiden osalta on tutkittu kiinteistönhoidon palveluiden laatua kiinteistöjen käyttäjien kyselytutkimuksen ja toiminnan toteuttajien kyselytutkimuksen avulla. Tutkimukset osoittavat, että kiinteistönhoidon palveluihin ja laatuun ollaan tyytyväisiä Äänekoskella.

Viimeisimmässä Äänekosken kaupungin asukakyselyssä kiinteistönhoidon laatu sai arvosanaksi 3,7, kun laatua arvioitiin arvosteluasteikolla yhdestä viiteen. Tämän lisäksi toiminnan toteuttajat kokivat, että uusi toimintamalli on selkeämpi kokonaisuus kuin ennen ja yhteistyö ja kommunikaatio on lisääntynyt organisaatioiden välillä.

Kyselytutkimuksessa on haettu tämän lisäksi kiinteistönhoidon kehittämisen toimenpide-ehdotuksia ja näiden pohjalta on laadittu suunnitelma kiinteistönhoidon palveluiden kehittämiseksi sopimuskauden loppujaksolle. Tarkoituksena on saavuttaa yhä kustannustehokkaampia prosesseja ja parempaa kiinteistönhoidon laatua ja palvelua. Sopimuskauden loppuun mennessä tavoitteena on saavuttaa kiinteistönhoidon osalta kiitettävä laatutaso.

– Strateginen kumppanuus -toimintamalli on mahdollistanut laajemman ja monitasoisen yhteistyön kumppanuuden osapuolen välillä. Tämän seurauksena toimintamallia on saatu kehitettyä niin, että jokaisen vahvuuksia on käytetty yhteisen tavoitteen edistämiseksi, Erika Räihä sanoo.

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 2, 2. kerros, 44100 Äänekoski
Avoinna sopimuksen mukaan
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Parola
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy